Havikachtigen


De Accipitridae zijn een van de twee grote families in de orde der Accipitriformes (de dagroofvogels).

Het is een familie van kleine tot grote vogels met sterk gehoekte snavels. Ze variëren naargelang hun dieet. Ze voeden zich met prooien van insecten tot middelgrote zoogdieren. Sommige voeden zich met aas en enkele met fruit. De Accipitridae hebben een kosmopolitische verspreiding en komen voor op alle continenten van de wereld (behalve Antarctica) en op een aantal eilandengroepen in de oceaan. Sommige soorten zijn trekvogels.

Veel bekende vogels, zoals haviken, arenden, wouwen, kiekendieven en gieren uit de Oude Wereld worden tot deze groep gerekend. De visarend wordt gewoonlijk in een aparte familie ondergebracht (Pandionidae), evenals de secretarisvogel. De gieren van de Nieuwe Wereld zijn nu meestal een aparte familie of orde.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3