N-heptaan

Heptaan is een organische verbinding met de chemischeformule C
7H
16
. Het is een alkaan met zeven koolstofatomen. Het wordt gebruikt in brandstoffen en zit in benzine.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3