Brandstof

Een brandstof is een stof die op de een of andere manier wordt veranderd om warmte, elektriciteit of andere vormen van energie te produceren. Dit gebeurt meestal door verbranding, hoewel er uitzonderingen zijn, zoals nucleaire brandstof. Brandstoffen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: fossiele brandstoffen en andere brandstoffen.

  Blikken petroleum. Petroleum is een soort brandstof.  Zoom
Blikken petroleum. Petroleum is een soort brandstof.  

Fossiele brandstof

Er zijn verschillende soorten fossiele brandstoffen:

  • kolen
  • olie en uit olie geraffineerde producten (benzine, diesel, kerosine)
  • aardgas

Sommige mensen willen niet dat we fossiele brandstoffen gebruiken omdat ze het milieu kunnen vervuilen. Omdat alle fossiele brandstoffen uit koolstof bestaan, maakt de verbranding ervan kooldioxide. Sommige mensen denken dat te veel kooldioxide in de lucht een broeikaseffect kan veroorzaken. Fossiele brandstoffen zijn ook niet hernieuwbaar, of vernieuwen zich zeer langzaam (duizenden jaren). Dit betekent dat de fossiele brandstoffen uiteindelijk opraken.

 

Andere brandstoffen

Andere brandstoffen zijn niet gemaakt van fossielen. Sommige daarvan, zoals kernenergie en waterstof, bevatten geen koolstof. Andere, zoals hout of ethanol, bevatten wel koolstof. Enkele voorbeelden van deze brandstoffen zijn:

Deze brandstoffen zijn hernieuwbaar. Dat betekent dat we er meer van kunnen maken als ze opraken. Als bijvoorbeeld de ethanol op is, kunnen we meer maïs verbouwen en meer ethanol maken.

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3