I Have a Dream (Martin Luther King)

"I Have a Dream" is de naam van een toespraak die Martin Luther King, Jr. hield op 28 augustus 1963 toen hij op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington, D.C. stond. In zijn toespraak sprak hij over zijn wens voor de toekomst. Zijn wens was dat mensen van verschillende rassen vreedzaam samen zouden kunnen leven in de Verenigde Staten. De toespraak werd gehouden voor meer dan 200.000 supporters. Hij sprak over de discriminatie waarmee de zwarte mannen werden geconfronteerd, hoewel zij als gelijken moesten worden behandeld nadat de grote Abraham Lincoln het gedenkwaardige decreet had ondertekend; de Emancipatie Proclamatie. De toespraak is zeer beroemd. Velen hebben hem "de beste toespraak van de 20eeeuw" genoemd.

Martin Luther King, Jr. houdt zijn toespraak tijdens de DC-mars voor burgerrechten.Zoom
Martin Luther King, Jr. houdt zijn toespraak tijdens de DC-mars voor burgerrechten.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3