Iberische Unie

De Iberische Unie was een staat die tussen 1580 en 1640 het Iberisch schiereiland bestuurde. Na de Portugese Successieoorlog werden de monarchieën van Portugal en de Spaanse tak van het Huis van Habsburg met elkaar verbonden. Een dynastieke unie sloot zich aan bij de kronen van Castilië, Portugal en Aragon, samen met hun respectievelijke koloniale bezittingen, onder de heerschappij van de Hispaanse monarchie. De instellingen, de regering en de juridische tradities van elk koninkrijk bleven onafhankelijk van elkaar; ze hadden slechts dezelfde koning van Habsburg Spanje. De buitenaardse wetten (Leyes de extranjeria) bepaalden dat de onderdaan van het ene koninkrijk een buitenlander was in alle andere Iberische koninkrijken. De term Iberische vereniging werd destijds niet gebruikt, het is een creatie van moderne historici.

De monarchen wilden al lang de penisula verenigen: Ze hadden de visigotische monarchie in gedachten. Sancho III van Navarra en Alfonso VII van León en Castilië droegen beide de titel Imperator totius Hispaniae, wat betekent "Keizer van heel Hispania" eeuwen eerder. Als Miguel da Paz (1498-1500), prins van Portugal en Asturië koning was geworden, had de vereniging eerder tot stand kunnen komen. Hij stierf echter vroeg in zijn jeugd.

De geschiedenis van Portugal vanaf de dynastieke crisis in 1578 tot aan het eerste Huis van Braganza-monarchen was een overgangsperiode. De specerijenhandel van het Portugese Rijk bereikte aan het begin van deze periode een hoogtepunt. Vasco da Gama had uiteindelijk het Oosten bereikt door in 1497-98 rond Afrika te varen, waarmee de door Hendrik de Zeevaarder gestarte verkenningen werden voltooid. Dit opende een oceaanroute voor de winstgevende specerijenhandel naar Europa die het Midden-Oosten omzeilde.

In de loop van de 17e eeuw ondermijnden de toenemende predatie en de omgeving van de Portugese handelsposten in het oosten door de Nederlanders, Engelsen en Fransen, en hun snel groeiende inmenging in de Atlantische slavenhandel, het bijna-monopolie van Portugal op de lucratieve oceaankruiden- en slavenhandel. Dit heeft de Portugese specerijenhandel in een lange periode van teruggang doen belanden. In mindere mate zorgde de afleiding van rijkdom uit Portugal door de Habsburgse monarchie om de katholieke kant van de Dertigjarige Oorlog te helpen ondersteunen, ook voor spanningen binnen de unie, hoewel Portugal wel profiteerde van de Spaanse militaire macht om Brazilië te helpen behouden en de Nederlandse handel te ontwrichten. Deze gebeurtenissen, en die aan het einde van de Aviz-dynastie en de periode van de Iberische Unie, leidden Portugal tot een staat van afhankelijkheid van zijn koloniën, eerst India en daarna Brazilië.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3