Katakana | Japans schrift gebruikt voor het schrijven van woorden ontleend aan andere talen

Katakana (カタカナ) is een Japans schrift dat wordt gebruikt voor het schrijven van woorden die uit andere talen zijn geleend. Het is gemakkelijker te lezen dan de kanji (de beeldmethode gebaseerd op Chinese karakters). Zodra de 46 katakana-symbolen zijn geleerd, weet de lezer hoe hij ze moet uitspreken.

Katakana en hiragana zijn beide syllabi. In het Engels gebruiken we de letters van het alfabet. In de meeste woorden staat elke letter voor een stukje klank (een foneem). In een syllabarium staat elk symbool voor een lettergreep. Bijvoorbeeld: in het Engels schrijven we "Wagamama": elk van de acht letters staat voor een klank: "W-a-g-a-m-a-m-a". Maar als het woord "Wagamama" in lettergrepen wordt verdeeld, zijn er vier lettergrepen (klankblokken): Wa-ga-ma-ma. In Katakana wordt het geschreven met vier symbolen: ワガママ.

Hiragana werkt op dezelfde manier, maar de symbolen zijn meestal anders. Katakana is misschien iets gemakkelijker te leren dan Hiragana, omdat de symbolen eenvoudiger en meer "gekwadrateerd" zijn. Katakana en Hiragana worden samen "Kana" genoemd.
 

Tabel van katakana

Dit is een tabel met de basisstreken van het katakana. De eerste tabel toont het basis katakana (tekens met rode letters ernaast worden tegenwoordig niet meer gebruikt).

klinkers

yōon

a

i

u

e

オ o

ya

yu

yo

ka

ki

ku

ke

ko

キャ kya

キュ kyu

キョ kyo

sa

shi

su

se

ソ dus

シャ sha

シュ shu

ショ sho

ta

チ chi

tsu

te

naar

チャ cha

チュ chu

チョ cho

na

ni

nu

ne

nee

ニャ nya

ニュ nyu

ニョ nyo

ha

hi

hu, fu

hij

ho

ヒャ hya

ヒュ hyu

ヒョ hyo

ma

mi

mu

ik

mo

ミャ mya

ミュ mijn

ミョ myo

ya

yu

yo

ra

ri

Bediening ru

re

ro

リャ rya

リュ ryu

リョ ryo

wa

(ヰ) wi

(ヱ) we

wo

n

ga

gi

gu

ge

gaan

ギャ gya

ギュ gyu

ギョ gyo

za

ji

zu

ze

zo

ジャ ja

ジュ ju

ジョ jo

da

(dji)

(dzu)

de

doen

ヂャ (ja)

ヂュ (ju)

ヂョ (jo)

ba

bi

bu

zijn

bo

ビャ bya

ビュ byu

ビョ byo

pa

pi

pu

pe

po

ピャ pya

ピュ pyu

ピョ pyo

Omdat het Japans tegenwoordig zoveel buitenlandse woorden leent, hebben ze verschillende extra katakana-symbolen uitgevonden om te helpen bij het schrijven van klanken die het Japans niet heeft:

イェ ye

ウィ wi

ウェ we

ウォ wo

(ヷ) va

(ヸ) vi

vu

(ヹ) ve

(ヺ) vo

ヴァ va

ヴィ vi

ヴェ ve

ヴォ vo

ヴャ vya

ヴュ vyu

ヴョ vyo

シェ zij

ジェ je

チェ che

ティ ti

トゥ tu

テュ tyu

ディ di

ドゥ du

デュ dyu

ツァ tsa

ツィ tsi

ツェ tse

ツォ tso

ファ fa

フィ fi

フェ fe

フォ fo

フュ fyu

Uit de eerste tabel blijkt dat er 46 basistekens zijn (linksboven, eerste vijf kolommen, van "a" tot "wa"). Tweeklanken (klinkers die van de ene naar de andere klank overgaan) moeten worden geschreven met een extra symbool in kleine letters. Bijvoorbeeld: de klank "mu" in ons woord "muziek" klinkt als "myu", dus wordt het geschreven als ミュ (mi+yu). Dus het woord "musical" (als in een toneelmusical) wordt geschreven: ミュージカル. Een lange klinker wordt in het katakana aangegeven met een soort streepje dat "choon" (ー) wordt genoemd.


 

Hoe Katakana wordt gebruikt

Katakana wordt gebruikt om woorden te schrijven die ontleend zijn aan andere talen, of om buitenlandse namen en namen van landen te schrijven. Amerika wordt bijvoorbeeld geschreven als アメリカ.

Het is voor ons niet altijd gemakkelijk om deze woorden te herkennen, omdat de Japanse taal sommige van de klanken die wij in het Engels kennen, niet kent. Dit betekent dat Japanners andere manieren moeten vinden om het woord uit te spreken en te schrijven. Bijvoorbeeld: het woord "koffie" wordt geschreven als コーヒー (koo-hii). Soms wordt het woord ook afgekort: "televisie" wordt geschreven als テレビ (uitgesproken als "te-re-bi").

Soms is het onmogelijk om het verschil tussen twee buitenlandse woorden aan te geven, bijv. ラーラー zou de naam "Lara" of "Lala" (zoals in de Teletubbies) kunnen spellen. De Japanners hebben slechts één klank die ergens tussen onze "r" en "l" in ligt.

In het Japans wordt een medeklinker altijd gevolgd door een klinker. Woorden of lettergrepen kunnen niet eindigen op een medeklinker (behalve n of m), dus voegen de Japanners een extra klinker toe. "Ski" (zoals in skiën) wordt "suki" (スキ), en een "musical", zoals we hebben gezien, wordt "myuujikaru" (ミュージカル).

Katakana worden ook gebruikt voor onomatopeeën zoals "ding", of om woorden er belangrijk uit te laten zien, of voor wetenschappelijke namen zoals de namen van vogels. Soms worden zinnen in boeken of cartoons in katakana geschreven om aan te geven dat iemand geacht wordt met een buitenlands accent te spreken. Het wordt vaak gebruikt om de namen van Japanse bedrijven te schrijven, bijvoorbeeld Suzuki wordt geschreven als スズキ, en Toyota als トヨタ.

Een kleine "tsu" ッ genaamd een "sokuon" geeft aan wat wij zouden schrijven als een dubbele medeklinker, bijvoorbeeld het Engelse woord "bed" wordt in het Japans gebruikt voor een bed in westerse stijl. Het wordt uitgesproken als "beddo" en geschreven als ベッド. De ッ maakt de "e"-klinker kort.

Het leren lezen van de katakana-tekens is nuttig voor het lezen van sommige borden in Japan, of items op de menukaarten van restaurants.

Japanse zinnen worden meestal geschreven in een mengeling van katakana, hiragana en kanji, bijvoorbeeld: 私はアメリカ人です (Watashi wa amerikajin desu: ik ben Amerikaan). Hier is "amerika" geschreven in katakana, "Watashi"(私) en de uitgang "jin"(人) zijn beide geschreven in kanji, en "desu" (ik ben) is in hiragana.


 

Gerelateerde pagina's


 

Voetnoot

  1. Dit verwijst naar modern hoekig katakana (カタカナ)
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is Katakana?


A: Katakana is een Japans schrift dat gebruikt wordt om woorden te schrijven die ontleend zijn aan andere talen.

V: Hoeveel symbolen zijn er in het Katakana schrift?


A: Er zijn 46 katakana symbolen.

V: Hoe is het Engelse alfabet te vergelijken met een syllabarium?


A: In het Engels gebruiken wij letters van het alfabet, en elke letter staat voor een stukje klank (een foneem). In een syllabarium staat elk symbool voor een lettergreep.

V: Wat is Hiragana?


A: Hiragana is een ander type Japans schrift dat op dezelfde manier werkt als Katakana, maar met meestal andere symbolen.

V: Worden Katakana en Hiragana beide als Kana beschouwd?


A: Ja, samen worden ze "Kana" genoemd.

V: Is het gemakkelijker om Katakana of Hiragana te leren?


A: Het kan gemakkelijker zijn om Katakan te leren, omdat de symbolen eenvoudiger en meer "kwadratisch" zijn dan die in Hiragama.

V: Hoe spreekt u woorden uit die in Katakana zijn geschreven?


A: Zodra de 46 katakan-symbolen zijn geleerd, weet de lezer hoe hij ze moet uitspreken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3