Laptevzee

De Laptev Zee is een marginale zee van de Noordelijke IJszee. Zij ligt tussen de noordkust van Siberië, het schiereiland Taimyr, Severnaya Zemlya en de Nieuwe Siberische Eilanden. De noordgrens ervan loopt van de Noordkaap en eindigt bij de Anisiykaap. In het westen ligt de Kara Zee, in het oosten de Oost-Siberische Zee.

De zee is genoemd naar de Russische ontdekkingsreizigers Dmitry Laptev en Khariton Laptev. De zee heeft een streng klimaat met temperaturen onder 0 °C (32 °F) gedurende meer dan 9 maanden per jaar. Het zoutgehalte van het water is er laag. Er zijn weinig flora, fauna en mensen. Het grootste deel van de zee is minder dan 50 meter diep. Het is het grootste deel van de tijd bevroren, hoewel het over het algemeen helder is in augustus en september.

De kusten van de zee werden duizenden jaren bewoond door stammen van Yukaghirs en vervolgens Evens en Evenks. Daarna vestigden de Yakuts en later de Russen zich hier. De Russische verkenningen van het gebied begonnen in de 17e eeuw. Zij kwamen vanuit het zuiden via verschillende grote rivieren die uitmonden in de zee. Tot deze rivieren behoren de Lena, de Khatanga, de Anabar, de Olenyok, de Omoloy en de Yana. De zee telt enkele tientallen eilanden, waarvan vele goed bewaarde mammoetresten hebben.

De grootste stad en haven is Tiksi.

De oever van de Anabar Baai.Zoom
De oever van de Anabar Baai.

Flora en fauna

Zowel flora als fauna zijn schaars vanwege het strenge klimaat. De vegetatie van de zee wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door diatomeeën, met meer dan 100 soorten. Het aantal groenwieren, blauwwieren en flagellatensoorten bedraagt elk ongeveer 10. Het fytoplankton is kenmerkend voor brakke wateren. Er zijn ongeveer 30 soorten zoöplankton. De kustflora bestaat hoofdzakelijk uit mossen en korstmossen en enkele bloeiende planten waaronder de arctische klaproos, Saxifraga, Draba en kleine populaties van de poolwilg (Salix polaris) en de kruipwilg (Salicaceae). Zeldzame vaatplanten zijn onder meer Cerastium en Saxifraga. Niet-vasculaire planten zijn onder meer de mosgeslachten Detrichum, Dicranum, Pogonatum, Sanionia, Bryum, Orthothecium en Tortura, alsmede de korstmosgeslachten Cetraria, Thamnolia, Cornicularia, Lecidea, Ochrolechia en Parmelia.

Vaste zoogdiersoorten zijn onder andere ringelrob, baardrob, zadelrob, walrus, gekraagde lemming, poolvos, rendier, wolf, hermelijn, poolhaas en ijsbeer. De beluga walvis bezoekt de regio seizoensgebonden. Er zijn enkele tientallen vogelsoorten. Sommige behoren tot de permanente (toendra) soorten, zoals de sneeuwgors, de purperzandloper, de sneeuwuil en de rotgans. Andere maken grote kolonies op de eilanden en zeekusten. Hiertoe behoren kleine alk, drieteenmeeuw, zwarte zeekoet, ivoormeeuw, uria, charadriiformes en glaucous meeuw. Andere vogelsoorten zijn de jager, de sterna, de Noordse Stormvogel, de Ivoormeeuw, de Grote Mantelmeeuw, de Ross's Meeuw, de Slobeend, de eider, de loon en het Wilgenhoen. Er zijn 39 vissoorten, meestal typisch voor het braskische milieu. De belangrijkste zijn vlagzalm en Coregonus (witvissen), zoals muksun, brede witvis en omul. Ook veel voorkomende soorten zijn sardine, Arctische cisco, Bering cisco, polaire spiering, saffraan kabeljauw, polaire kabeljauw, bot en arctische zalmforel en inconnu.

In 1985 werd het Ust-Lena natuurreservaat gevormd in de delta van de rivier de Lena. Het heeft een oppervlakte van 14.300 km². In 1986 werden de Nieuwe Siberische Eilanden in het reservaat opgenomen. In het reservaat komen veel planten (402 soorten), vissen (32 soorten), vogels (109 soorten) en zoogdieren (33 soorten) voor.

·        

Laptev Zee. Zonsondergang.

·        

Laptev Zee. IJsheuvels.

·        

Hivus-10 hovercraft op de Laptev Zee

SneeuwuilZoom
Sneeuwuil

SneeuwgorsZoom
Sneeuwgors

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Laptev Zee?


A: De Laptev Zee is een marginale zee van de Noordelijke IJszee gelegen tussen de noordkust van Siberië, het Taimyr Schiereiland, Severnaya Zemlya en de Nieuw Siberische Eilanden.

V: Wat zijn de grenzen van de Laptev Zee?


A: De noordelijke grens van de Laptev Zee loopt van de Noordkaap tot aan de Anisiy Kaap. De Kara Zee ligt in het westen en de Oost-Siberische Zee ligt in het oosten.

V: Hoe komt de Laptev Zee aan haar naam?


A: De Laptev Zee is vernoemd naar de Russische ontdekkingsreizigers Dmitry Laptev en Khariton Laptev.

V: Hoe is het klimaat in de Laptev Zee?


A: De Laptev Zee heeft een streng klimaat met temperaturen onder 0°C (32°F) gedurende meer dan 9 maanden per jaar.

V: Is de Laptev Zee dichtbevolkt?


A: Nee, er zijn weinig flora, fauna en mensen in de Laptev Zee.

V: Welke rivieren monden uit in de Laptev Zee?


A: Een aantal grote rivieren die uitmonden in de Laptev Zee zijn de Lena rivier, de Khatanga, de Anabar, de Olenyok, de Omoloy en de Yana.

V: Wat is de grootste stad en haven in de Laptev Zee?


A: De grootste stad en haven in de Laptev Zee is Tiksi.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3