Leo Belgicus

De Leo Belgicus is een kaart van de voormalige Lage Landen (Nederland, Luxemburg, België en een klein deel van Noord-Frankrijk). Ze zijn getekend in de vorm van een leeuw. De Leo Belgicus die als eerste werd getekend door de Oostenrijkse cartograaf Michael Aitzinger in 1583. Nederland vocht in die tijd in de Tachtigjarige Oorlog voor de vrijheid. Er waren drie verschillende tekeningen. De meest voorkomende is de leeuwenkop in het noordoosten van het land en de staart in het zuidoosten van het land. De bekendste versie is de tekening van Claes Janszoon Visscher. Deze werd gemaakt in 1609 toen de Twaalfjarige wapenstilstand werd geschreven. De derde versie werd laat in de oorlog gemaakt. Het is gemaakt nadat de vrijheid van de Nederlandse Republiek werd gegeven in de Vrede van Westfalen van het jaar 1648. Het heet de Leeuw Hollandicus, de Holland Leeuw, en toont alleen de provincie Holland.

Claes Jansz. Visscher, 1609.Zoom
Claes Jansz. Visscher, 1609.

Jodocus Hondius, 1611Zoom
Jodocus Hondius, 1611


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3