Magnificat

Het Magnificat is het lied dat de Maagd Maria zong toen zij van de engel te horen kreeg dat zij Gods zoon ter wereld zou brengen in de christelijke mythologie. Dit is het verhaal dat in de Bijbel wordt verteld in het boek Lucas, hoofdstuk 1, verzen 46-55. Het is ook bekend als het Lied van Maria. "Magnificat" is een Latijns woord dat "grootmaken" betekent (d.w.z. zeggen hoe groot (God) is).

De woorden van het Magnificat zijn door vele componisten op muziek gezet. Deze muzikale bewerkingen werden meestal geschreven voor kerkdiensten. In de Anglicaanse kerk wordt het altijd gezongen als onderdeel van de traditionele avonddienst (Evensong).

Net als alle andere teksten van het Nieuwe Testament is het Magnificat oorspronkelijk geschreven in het Koine Grieks, maar in de Westerse Kerk is het meestal te vinden in het Latijn of de taal van het land.

De Visitatie (wanneer de engel Elizabeth en Maria bezoekt) in het getijdenboek van de Duc de BerryZoom
De Visitatie (wanneer de engel Elizabeth en Maria bezoekt) in het getijdenboek van de Duc de Berry

Tekst

De Latijnse tekst uit de Vulgaat is als volgt:

Magnificat anima mea Dominum,

et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

Quia respexit humilitatem ancillae suae.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est,

et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies

timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo,

dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede

et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis

et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,

recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,

Abraham et semini eius in saecula.

Gloria Patri et Filio

et Spiritui Sancto,

sicut erat in principio et nunc et semper

et in saecula saeculorum. Amen.


De Engelse woorden van het Magnificat in de traditionele vertaling van het Book of Common Prayer:

Mijn ziel maakt de Heer groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Verlosser.

Want Hij heeft de nederigheid van Zijn dienstmaagd aanschouwd.

Want zie, van nu af aan: zullen alle geslachten mij gezegend noemen.

Want Hij die machtig is, heeft Mij groot gemaakt, en heilig is Zijn Naam.

En Zijn barmhartigheid gaat uit naar hen die Hem vrezen, in alle geslachten.

Hij heeft kracht getoond met Zijn arm; Hij heeft de hoogmoedigen verstrooid in de verbeelding van hun hart.

Hij heeft de machtigen van hun plaats verdreven, en de nederigen en zachtmoedigen verheven.

Hij heeft de hongerigen met goede dingen vervuld, en de rijken heeft Hij ledig weggezonden.

Hij heeft, Zijn barmhartigheid indachtig, Zijn knecht Israël heilig verklaard, gelijk Hij beloofd heeft aan onze voorvaderen, Abraham en zijn zaad in eeuwigheid.


Het Magnificat (De ziel verheugt zich in de Heer) gevonden in het Romeins Brevier

Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer,

mijn geest verheugt zich in God, mijn redder,

want hij heeft met gunst gekeken naar zijn nederige dienaar.

Vanaf deze dag zullen alle generaties mij gezegend noemen,

de Almachtige heeft grote dingen voor me gedaan,

en heilig is zijn naam.

Hij is barmhartig voor hen die Hem vrezen

in elke generatie.

Hij heeft de kracht van zijn arm laten zien,

Hij heeft de hoogmoedigen in hun verwaandheid verstrooid.

Hij heeft de machtigen van hun tronen verstoten,

en heeft de nederigen verheven.

Hij heeft de hongerigen met goede dingen gevuld,

en de rijken heeft hij leeg weggestuurd.

Hij is gekomen om zijn dienaar Israël te helpen.

want hij heeft zich zijn belofte van barmhartigheid herinnerd,

de belofte die hij onze vaderen heeft gedaan,

aan Abraham en zijn kinderen voor altijd.

Glorie aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,

zoals het was in het begin, is nu, en zal voor altijd zijn.

Amen. Alleluia

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3