Majeur

In de muziektheorie is de majeurschaal of Ionische toonladder een van de diatonische toonladders. Hij bestaat uit zeven afzonderlijke tonen, plus een achtste die gelijk is aan de eerste een octaaf hoger. In solfege komen deze tonen overeen met de lettergrepen "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti/Si, Do". De eenvoudigste majeur toonladder om te schrijven of te spelen op de piano is C majeur, de enige majeur toonladder waarvoor geen scherpe of vlakke tonen nodig zijn, met alleen de witte toetsen op het klavier van de piano:

C grote schaal

The C major scale.

Vorm

Een grote toonladder is een reeks stappen in de volgorde "Geheel:Geheel:Half:Geheel:Half" (toon, toon, halve toon, toon, halve toon). Westerse toonladders slaan geen enkele regel of spatie over op de notenbalk en ze herhalen geen enkele noot met een andere accidenteel. Dit betekent dat de sleutelherkenning van de toonladder alleen maar scherpen of alleen maar flats bevat.

Namen van schaalgraden

  • 1e - Tonic- toets noot
  • 2e - Supertonisch
  • 3e - Bemiddelaar
  • 4e - Subdominant
  • 5e - Dominant
  • 6e - Onderluitenant
  • 7e - Leading Tone
  • 8e - Tonic ( of Octave)

De cirkel van vijfden

De Cirkel van Vijfde werd voor het eerst beschreven in 1728 door Johann David Heinichen in zijn boek Der General-bass. Sindsdien wordt het gebruikt als een manier om de relaties tussen toonladders te tonen.

Circle of fifths

De cijfers in de cirkel geven het aantal kruizen of mollen aan in de toetshandtekening, waarbij de scherpe toetsen met de klok mee gaan en de platte toetsen tegen de klok in uit C-groot (die geen kruizen of mollen heeft). De cirkel hangt af van de enharmonische verhoudingen in de cirkel, die zes kruizen of mollen is voor de grote toetsen van F♯ = G♭ en D♯ = E♭ voor de kleine toetsen (Drabkin 2001). Zeven kruizen of flats maken grote toetsen (C♯ en C♭ groot) die gemakkelijker te spellen zijn met vijf flats of kruizen (zoals D♭ groot of B groot).

Patroon van hele en halve stappenZoom
Patroon van hele en halve stappen

Harmonische eigenschappen

De majeurtoonladder wordt in de westerse muziek vaker gebruikt dan de mineurtoonladder vanwege de unieke harmonische eigenschappen. Zo is bijvoorbeeld de grote terts veel sterker in de harmonische reeks (het is de 5e, 10e en 20e harmonische - zie hieronder) dan de kleine terts (de 19e harmonische).

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3