Harmonische boventoonreeks

Harmonischen in muziek zijn noten die op een bijzondere manier worden geproduceerd. Het zijn noten die worden geproduceerd als onderdeel van de "harmonische reeks".

In de natuurkunde is een harmonische een golf die wordt toegevoegd aan de fundamentele golf. In dit artikel wordt gesproken over geluidsgolven, die duidelijk te begrijpen zijn door te kijken naar de snaren van een muziekinstrument.

Wanneer een violist een noot op een vioolsnaar speelt, begint de snaar heel snel te trillen. Deze trilling laat de lucht vibreren en de geluidsgolven reizen naar ons oor zodat we het kunnen horen. Als de noot absoluut zuiver zou zijn, zou de snaar in een perfecte sinusvorm bewegen en slechts één frequentie produceren, maar in plaats daarvan worden er meerdere frequenties tegelijk geproduceerd, samen met de hoofdsnaar. De toon die op de vioolsnaar wordt gespeeld laat de snaar op een zeer gecompliceerde manier trillen. Er is de basisnoot (de grondtoon), maar daar komen nog een heleboel andere kleine tonen bij die allemaal op een speciale manier een klank opleveren die ons vertelt dat het een viool is die speelt en niet een klarinet of een menselijke stem.

Hoe hoger de noot, hoe sneller de snaar trilt. Een A boven midden C (de A-snaar van de violist) trilt op 440Hz (440 keer per seconde). Dit is de "fundamentele" of "eerste harmonische". De tweede harmonische trilt twee keer zo snel (verhouding 2:1): 880Hz. Dit geeft een A een octaaf hoger. De derde harmonische geeft een verhouding 3:2. Dit zal een E zijn (een octaaf en een kwint boven de grondtoon). Hoe hoger de harmonische, hoe stiller het is, maar de verhouding is altijd een geheel getal (geen breuk).

Elke noot die op een instrument wordt gespeeld is eigenlijk een combinatie van meerdere noten of "harmonischen", ook al beseffen we misschien niet dat we meer dan één noot tegelijk horen. Speel de laagste C op de piano. Vind nu de volgende C die een octaaf hoger ligt. Druk deze toets heel langzaam in zodat hij niet gaat klinken en houd hem ingedrukt. Terwijl je hem ingedrukt houdt, speel je de onderste C opnieuw, waardoor hij luid en zeer kort wordt. De C die stil wordt gehouden zal nu klinken. Dit komt omdat de snaren van die C een beetje trillen omdat het een harmonische van de lage C is (ze kunnen trillen omdat de demper van de snaar af is terwijl de noot wordt vastgehouden). Hetzelfde kan gedaan worden door de volgende G ingedrukt te houden, dan de volgende C, dan de E. Hoe hoger de noot hoe vager (stiller) de harmonischen worden. Het muzikale voorbeeld hieronder toont de tonen van een harmonische reeks in muzieknotatie.

Om de noten van een harmonische reeks te horen, klik hier: klik hier.

Een illustratie van de harmonische reeks als muzieknotatie. Niet alle noten zijn exact gelijkluidend; zie hieronder voor details.Zoom
Een illustratie van de harmonische reeks als muzieknotatie. Niet alle noten zijn exact gelijkluidend; zie hieronder voor details.

Harmonischen spelen op instrumenten

Muzikanten moeten soms harmonischen spelen op hun instrumenten. In de muzieknotatie wordt dit getoond door een kleine cirkel boven de noot te plaatsen.

Een violist kan zijn vinger heel licht op een snaar leggen, zodat deze de snaar in tweeën deelt. Ze horen dan een harmonische (de noot een octaaf hoger dan de open snaar). Door hun vingers op andere plaatsen te plaatsen kunnen ze meer harmonischen krijgen, bijvoorbeeld door de snaar een kwart van de weg naar beneden aan te raken krijgen ze de volgende harmonische. "Kunstmatige harmonischen" kunnen gespeeld worden door een snaar met de vinger op de gebruikelijke manier te stoppen (zodat de snaar nu korter is) en de pink verder op de snaar te plaatsen om een harmonische van de gestopte noot te krijgen. Kunstharmonischen worden geschreven met ruitvormige notenkoppen. Ze zijn erg moeilijk om goed te spelen.

Harpisten kunnen harmonischen spelen met hun linkerhand door de snaar te stoppen met de zijkant van de hand (bij de pink) en te tokkelen met de duim of de vinger. Er kunnen maximaal 3 noten worden gespeeld met de linkerhand. Ze kunnen harmonischen spelen met de rechterhand door de snaar te stoppen met de bovenste knokkel van de tweede vinger en te tokkelen met de duim. Slechts één harmonische noot kan door de rechterhand worden gespeeld. Harmonischen op de harp klinken erg mooi.

Spelers van houtblazers en koperblazers spelen veel van hun noten door iets sterker te blazen (overblazen) om een hogere reeks noten te krijgen. Instrumenten zoals de blokfluit kunnen akkoorden spelen door verschillende harmonieën samen te laten klinken, maar dit is uiterst moeilijk om goed te doen en alleen te vinden in moderne muziek voor virtuoze spelers.

·         v

·         t

·         e

Onderwerpen met betrekking tot de muziektheorie

Akkoorden en schalen

Akkoord - Toonladder (muziek) - Grote toonladder - Kleine toonladder - Chromatisch - Cirkel van kwinten - Pentatonische toonladder - Akkoordprogressie

Samenstelling

Noot groeperingen


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3