Managua (stad)

Managua is sinds 1855 de hoofdstad van Nicaragua. Voor de Spanjaarden was er al een Indiaanse nederzetting, maar de moderne stad werd in 1811 gesticht als Leal Villa de Santiago de Managua. Voor 1855 waren León en Granada de hoofdsteden. Het woord managua komt van de Nahuatl taal mana-ahuac. Het betekent dichtbij het water. In 2004 woonden er ongeveer 1,8 miljoen mensen. Daarmee is het een van de grootste steden van Midden-Amerika (na Guatemala-Stad). De stad ligt aan de oever van het Managua-meer. Veel mensen die in Managua wonen zijn blank of Mestizo. Ze spreken allemaal Spaans. Er zijn ook grote gemeenschappen van Cataloniërs, Duitsers, Italianen en Fransen. Veel van de mensen die tot deze gemeenschappen behoren, wonen al vele generaties lang in de stad. Veel mensen zien Managua als een van de veiligste steden in Amerika om in te wonen.

De stad heeft in de 20e eeuw twee verwoestende aardbevingen gehad. Orkaan Mitch veroorzaakte verdere verwoestingen in 1998. Veel oude gebouwen werden bij deze aardbevingen beschadigd of vernield en er werden nieuwe straten en monumenten voor in de plaats gebouwd. In het algemeen worden adressen zelden gebruikt om aanwijzingen te geven. In plaats daarvan gebruiken mensen meestal monumenten om te vertellen waar een bepaalde plaats is. Het probleem met die aanpak is dat soms de monumenten zelf vernield zijn. Daardoor hebben buitenlanders vaak moeite om hun weg te vinden in de stad.

·        

Mausoleum van Carols Fonseca

·        

Een straat (in de wijk Marta Quezada)

Vragen en antwoorden

V: Wat is de naam van een stad in Nicaragua?
A: De stad is Managua.

V: Wanneer is Managua gesticht?
A: Managua werd in 1811 gesticht als Leal Villa de Santiago de Managua.

V: Wat betekent het woord "managua"?
Antwoord: Het woord managua komt van de Nahuatl taal mana-ahuac, en betekent in de buurt van water.

V: Hoeveel mensen woonden er in Managua in 2004?
A: In 2004 woonden er ongeveer 1,8 miljoen mensen.

V: Wat voor soort gemeenschappen wonen er in Managua?
A: Er wonen grote gemeenschappen Catalanen, Duitsers, Italianen en Fransen in Managua.
V: Gebruikt u adressen bij het geven van aanwijzingen in de stad? A: In het algemeen worden adressen zelden gebruikt om aanwijzingen te geven en in plaats daarvan gebruiken mensen meestal monumenten om aan te geven waar een bepaalde plaats is.

V: Welke natuurrampen hebben Managua in de loop der tijd getroffen? A: Managua heeft twee verwoestende aardbevingen gehad, en de orkaan Mitch heeft in 1998 nog meer verwoesting aangericht.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3