Mantsjoe (taal)

De Mantsjoe-taal is een Tungustische taal en het was de moedertaal van het Mantsjoe-volk voor en tijdens de Qing-dynastie. De Mantsjoe's zijn de etnische minderheid in China die in 1644 de Ming-dynastie omverwierp en het land overnam. Toen zij regeerden, vormden zij de Qing-dynastie. Het Manchu gebruikt een versie van het Mongoolse schrift dat werd veranderd om beter bij de taal te passen. De eerste 200 jaar was het Manchu de officiële taal aan het hof, hoewel de gewone man nog Chinees sprak. In het midden van de 18e eeuw werd het echter steeds gebruikelijker dat de Manchu-adel Chinees als eerste taal spraken. De laatste keizer van China, Aisin Gioro Puyi, kende zelfs heel weinig Manchu en sprak Chinees als zijn eerste taal. Niettemin werd het Manchu tot het einde van het keizerlijke China in officiële documenten naast het Chinees geschreven. Hoewel China vandaag de dag 10 miljoen Manchu's telt, spreken nog maar 20 mensen Manchu. Dit maakt het Manchu tot een taal die met uitsterven wordt bedreigd. Bijna alle Mantsjoes spreken tegenwoordig Mandarijn-Chinees als hun eerste taal.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3