Varanus priscus

Megalania (Varanus prisca) was een reuzenvaraan die leefde in het zuiden van Australië. Hij maakte deel uit van een soort megafauna die tijdens het Pleistoceen leefde, en schijnt zo'n 40.000 jaar geleden verdwenen te zijn. De eerste Aboriginal kolonisten van Australië zijn wellicht levende Megalania tegengekomen.

Megalania is de bekendste hagedis die op het land heeft bestaan. Te oordelen naar zijn grootte, zou Megalania zich voornamelijk gevoed hebben met middelgrote tot grote dieren, waaronder reusachtige buideldieren zoals Diprotodon.

Maat

Ralph Molnar bepaalde in 2004 een reeks mogelijke groottes voor Megalania. Hij deed dit door op te schalen vanaf de ruggenwervels, nadat hij een verband had vastgesteld tussen de lengte van de ruggenwervels en de totale lichaamslengte. Als hij een lange dunne staart had zoals de kant varaan (Varanus varius), dan zou hij een lengte van 7,9 meter hebben bereikt. Als de verhouding tussen staart en lichaam meer lijkt op die van de Komodovaraan, dan is een lengte van ongeveer 7 meter waarschijnlijker. Uitgaande van 7 meter als maximale lengte, schat Molnar het gemiddelde gewicht van de hagedis op 320 kilogram, en 1.940 kilogram als maximum.

Dit is tweemaal de lengte van hun meest naaste levende verwant, de Komodovaraan uit Oost-Indonesië.

Megalania schedel, ongeveer 74 cm (29 in) lang, in het Museum of Science, BostonZoom
Megalania schedel, ongeveer 74 cm (29 in) lang, in het Museum of Science, Boston


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3