Ongeval

Een ongeluk is als er iets misgaat als dat niet de bedoeling is. Fysieke ongelukken zijn dingen als botsingen, verwondingen en vallen. Niet-fysieke ongelukken zijn dingen als het per ongeluk vertellen van een geheim, het vergeten van iets belangrijks, of het verwijderen van een belangrijk computerbestand.

Verkeersongelukken doden duizenden mensen per maand in de Verenigde Staten, en duizenden per week in de wereld. Elke week raken er duizenden mensen gewond. Het merendeel betreft een auto, maar er zijn ook veel bus-, vrachtwagen- en fietsongevallen. Ook vliegtuigcrashes, schipbreuken en andere transportongelukken trekken veel aandacht.

Maar er zijn meer ongelukken thuis dan elders. Ze trekken minder aandacht omdat er maar weinig mensen tegelijk gewond raken.

Vaak worden ongevallen onderzocht, zodat we kunnen leren hoe we ze in de toekomst kunnen vermijden. Soms kunnen we door het bestuderen van een ongeval nieuwe dingen ontdekken, bijvoorbeeld penicilline.

De meeste sterfgevallen als gevolg van verwondingen worden veroorzaakt door brandongevallen. Onopzettelijke branden zijn dus een van de belangrijkste oorzaken van onopzettelijke sterfgevallen. De belangrijkste doodsoorzaak bij brandincidenten is verbranding, maar ook inademing van rook en giftig gas veroorzaakt de dood. Vaak is de oorzaak van de brand heel eenvoudig en onverwacht, zoals het vergeten van een kaars in de buurt van iets ontvlambaars, een defect in de hardware, of oude elektrische draden. De meeste grote branden worden dus om eenvoudige redenen veroorzaakt.

Incidentie van ongevallen in Denemarken, gesorteerd op activiteit en leeftijdZoom
Incidentie van ongevallen in Denemarken, gesorteerd op activiteit en leeftijd

Werkongevallen

Industriële ongelukken zoals mijnen en de instorting van de West Gate Bridge brengen ook veel arbeiders om het leven en verminken. De Bhopal-ramp heeft duizenden mensen gedood, meestal geen arbeiders.

Een arbeidsongeval wordt gedefinieerd als een externe, plotselinge en gewelddadige gebeurtenis. Werkongevallen gebeuren terwijl iemand aan het werk is. Het kan het letsel of de dood van de werknemer of iemand anders veroorzaken. Opdat een ongeval een arbeidsongeval zou zijn, moet er een direct of indirect oorzakelijk verband bestaan tussen het ongeval en het werk.

Veel bouwvakkers raken gewond. Daar zijn meerdere redenen voor, maar de belangrijkste reden is het werken aan de rand van hoge gebouwen zonder gebruik te maken van een veiligheidsgordel. Je moet dus de veiligheidsregels volgen als je op deze plaatsen werkt.

Chemische ongelukken kunnen in een laboratorium gebeuren. Vooral, sommige studenten maken chemische fouten die hen ernstig verwonden.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een ongeluk?


A: Een ongeval is wanneer iets verkeerd gaat terwijl dat niet de bedoeling is.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van fysieke ongevallen?


A: Voorbeelden van fysieke ongevallen zijn botsingen, verwondingen en vallen.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van niet-fysieke ongevallen?


A: Voorbeelden van niet-fysieke ongevallen zijn iemand een geheim vertellen zonder dat het de bedoeling was, iets belangrijks vergeten of een belangrijk computerbestand wissen.

V: Hoeveel mensen sterven elke maand in de Verenigde Staten als gevolg van verkeersongevallen?


A: In de Verenigde Staten sterven elke maand duizenden mensen door verkeersongevallen.

V: Waarom komen verwondingen door ongevallen vaker thuis voor dan elders?


A: Letsels door ongevallen komen vaker thuis voor dan elders omdat er maar een paar mensen tegelijk gewond raken en ze minder aandacht trekken.

V: Hoe kunnen we leren hoe we ongevallen in de toekomst kunnen voorkomen?A: We kunnen leren hoe we toekomstige ongevallen kunnen voorkomen door ze te bestuderen en nieuwe dingen te ontdekken die kunnen helpen ze te voorkomen.

V: Wat is de belangrijkste doodsoorzaak bij brandincidenten?


A: De belangrijkste doodsoorzaak bij brandincidenten is verbranding, maar ook het inademen van rook en giftig gas veroorzaakt de dood.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3