Nucleotide

Nucleotiden zijn chemische verbindingen, de bouwstenen van de nucleïnezuren RNA en DNA.

Een nucleotide bestaat uit een nucleobase (stikstofhoudende base), een vijf-koolstof suiker (ribose of 2-deoxyribose), en een fosfaatgroep. Nucleotiden bevatten hetzij een purine, hetzij een pyrimidine base. Ribonucleotiden zijn nucleotiden waarin de suiker ribose is. Desoxyribonucleotiden zijn nucleotiden waarvan de suiker desoxyribose is.

In DNA zijn de purine basen adenine en guanine, terwijl de pyrimidines thymine en cytosine zijn. RNA gebruikt uracil in plaats van thymine. Adenine paart altijd met thymine door 2 waterstofbruggen, terwijl guanine paart met cytosine door 3 waterstofbruggen, elk als gevolg van hun unieke structuren.

Ribose-structuur met aanduiding van de nummering van de koolstofatomen. Hieraan wordt een fosfaatgroep toegevoegd om er een nucleotide van te maken.
Ribose-structuur met aanduiding van de nummering van de koolstofatomen. Hieraan wordt een fosfaatgroep toegevoegd om er een nucleotide van te maken.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3