Osmose

Osmose is de beweging van water door een semi-permeabel membraan van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie, waardoor de concentraties van het water gelijk worden. Osmose is passief transport, wat betekent dat er geen energie aan te pas komt. De osmotische druk wordt veroorzaakt door verschillende concentraties van opgeloste stoffen aan de twee kanten van het membraan.

Bij osmose beweegt water van de kant van het membraan met een lagere osmotische druk naar de kant van het membraan met de hogere osmotische druk. Een belangrijk voorbeeld van osmose is de beweging van vloeistofmoleculen (oplosmiddelen) over een celmembraan naar een cel met een hogere concentratie oplosmiddelen. Osmose is een fundamenteel onderdeel van de celbiochemie, maar heeft ook mechanische toepassingen en gebruiksmogelijkheden.

Het proces van osmose over een semi-permeabel membraan. De blauwe stippen stellen deeltjes voor die de osmotische gradiënt aandrijven
Het proces van osmose over een semi-permeabel membraan. De blauwe stippen stellen deeltjes voor die de osmotische gradiënt aandrijven

Dit is een opname uit een driedimensionale computersimulatie van het proces van osmose. Het blauwe gaas is ondoordringbaar voor de grotere ballen, maar de kleinere ballen kunnen erdoor. Alle ballen stuiteren rond
Dit is een opname uit een driedimensionale computersimulatie van het proces van osmose. Het blauwe gaas is ondoordringbaar voor de grotere ballen, maar de kleinere ballen kunnen erdoor. Alle ballen stuiteren rond

Hypotoon, isotoon, en hypertonisch

Oplossingen kunnen meer of minder oplosmiddel per eenheid oplosmiddel bevatten. De oplossing met minder wordt hypotoon genoemd. Wanneer de twee oplossingen dezelfde concentratie hebben, zijn ze isotoon. De oplossing met meer is hypertoon. Wanneer de hypotone oplossing zich buiten de cel bevindt, en de hypertone oplossing erbinnen, zwelt de cel op en vervormt.

Effect van verschillende oplossingen op bloedcellen
Effect van verschillende oplossingen op bloedcellen

Plantencel onder verschillende milieus
Plantencel onder verschillende milieus

Celmembranen

Het plasmamembraan van een cel is halfdoorlatend, dat wil zeggen dat het bepaalde moleculen doorlaat, kleine moleculen doorlaat, maar grotere moleculen tegenhoudt. Het membraan heeft ook poorten of doorgangen die bepaalde macromoleculen doorlaten. Dit is actief transport, dat energie verbruikt en selectief is. Het is de buitenste bekleding van de dierlijke cel. Het is opgebouwd uit eiwitten en lipiden. Voorbeeld:- Uitwisseling van gassen zoals zuurstof en kooldioxide.

Verwante pagina's

  • Omgekeerde osmose


AlegsaOnline.com - 2020 - License CC3