Acoelomorpha

De Acoelomorpha zijn een groep dieren met kenmerken die ooit in het phylum Platyhelminthes (platwormen) werden geplaatst.

In 2004 bleek uit moleculaire studies dat dit niet klopte.

Nu is het duidelijk dat hun naaste familieleden de Xenoturbellida zijn, en de twee groepen vormen het voorgestelde nieuwe phylum, de Xenacoelomorpha.

De meeste onderzoekers geloven dat ze basaal zijn onder de bilateria, iets meer afgeleid dan de Cnidaria. Recente resultaten suggereren dat ze (samen met Xenoturbella) in de buurt van de basis van de deuterostomen kunnen liggen. Een lopend collaboratief onderzoeksproject heeft "de onderzoekers ... er vertrouwen in dat ze tot een akkoord kunnen komen over waar de acoels in de evolutionaire geschiedenis passen".

"De resultaten tonen aan dat de twee groepen een nieuw geclassificeerd phylum vormen... die de auteurs de 'Xenacoelomorpha' noemen. Het xenacoelomorfe phylum voegt zich bij de drie bekende phyla van deuterostomen: gewervelde dieren (ook mensen), stekelhuidigen (bijvoorbeeld zeesterren) en hemichordaten (eikelwormen)".

Acoels zijn bijna volledig marien, leven tussen sedimentkorrels, zwemmen als plankton of kruipen op algen. Acoels hebben een statocyst, die hen waarschijnlijk helpt zich te oriënteren op de zwaartekracht. Hun zachte lichaam maakt ze moeilijk te classificeren.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn de Acoelomorpha?


A: De Acoelomorpha zijn een groep dieren met kenmerken die vroeger in het phylum Platyhelminthes (platwormen) werden geplaatst.

V: Wat heeft moleculair onderzoek uitgewezen over de Acoelomorpha?


A: Moleculaire studies toonden aan dat hun naaste verwanten de Xenoturbellida zijn, en de twee groepen vormen het voorgestelde nieuwe phylum, de Xenacoelomorpha.

V: Hoe denken de meeste onderzoekers dat de Acoelomorpha zich verhouden tot andere dieren?


A: De meeste onderzoekers denken dat zij basaal zijn onder de bilateria, iets meer afgeleid dan de Cnidaria.

V: Waar staan de Acoelomorpha mogelijk in de evolutieboom?


A: Recente resultaten suggereren dat zij (samen met Xenoturbella) mogelijk aan de basis staan van de deuterostomen.

V: Wat wil het lopende gezamenlijke onderzoeksproject bereiken?


A: Het lopende gezamenlijke onderzoeksproject heeft "de onderzoekers ... ervan overtuigd dat zij overeenstemming kunnen bereiken over waar acoelen passen in de evolutionaire geschiedenis".

V: Tot welk nieuw geclassificeerd phylum behoren de Acoelomorpha?


A: Het nieuw geclassificeerde phylum waartoe de Acoelomorpha behoren zijn de Xenacoelomorpha.

V: Wat zijn enkele kenmerken van de Acoelomorpha?


A: Acoelen leven bijna uitsluitend in zee, tussen sedimentkorrels, zwemmend als plankton of kruipend op algen. Acoelen hebben een statocyst, die hen vermoedelijk helpt zich te oriënteren op de zwaartekracht. Door hun zachte lichaam zijn ze moeilijk te classificeren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3