Pantheon (Rome)

Het Pantheon (wat "Tempel van alle goden" betekent) is een gebouw in Rome. Het werd oorspronkelijk gebouwd als een tempel voor de goden van het oude Rome, en herbouwd rond 126 na Christus tijdens het bewind van Hadrianus. Vandaag de dag is het niet meer bekend welke goden er waren.

Het Pantheon is het best bewaarde van alle Romeinse gebouwen. Sinds de bouw ervan is het altijd gebruikt. Het ontwerp van het huidige gebouw wordt soms toegeschreven aan Trajanus' architect Apollodorus van Damascus, maar het kunnen ook de architecten van keizer Hadrianus zijn geweest die het hebben ontworpen. Geleerden zijn het er nu over eens dat het niet Hadrianus zelf was die het bouwde. Sinds de 7e eeuw is het Pantheon in gebruik als rooms-katholieke kerk. Het Pantheon is het oudste nog bestaande koepelvormige bouwwerk in Rome. De hoogte tot de oculus en de diameter van de binnenste cirkel zijn dezelfde, 43,3 meter (142 ft).

De Pantheon koepel is de grootste koepel van voornamelijk ongewapend beton. Hij bevat echter wel andere materialen. Volgens de onderzoeken van de Jutland Archaeological Society is het onderste gedeelte van de koepel gemaakt van beton met afwisselend lagen baksteen en tufsteen; beide hebben een goede affiniteit met de kalk-pozolaanmortel die de leemtes vulde.

De term pantheon wordt soms gebruikt voor een gebouw waar bekende doden zijn begraven.

De koepel van het Pantheon gezien vanaf de heuvel van Janiculum.
De koepel van het Pantheon gezien vanaf de heuvel van Janiculum.

De portiek van het Pantheon, 's nachts...
De portiek van het Pantheon, 's nachts...


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3