Spook

Een geest wordt beschouwd als de geest van een dode. Wetenschappers zeggen dat er geen echte geesten zijn, maar veel mensen geloven dat die er wel zijn. Er zijn enorm veel verhalen over geesten in boeken en films. Soms is de geest de geest van een persoon die door iemand is gedood of die al dood was. De geest kan op Aarde blijven omdat hij of zij onafgemaakte problemen heeft of nog steeds probeert afscheid te nemen van mensen die hij of zij heeft gemist. Soms wordt gezegd dat geesten in een bepaalde plaats wonen, bijvoorbeeld in een verlaten huis.

Soms bestaan de geesten in deze verhalen vanwege een of ander probleem dat de persoon had tijdens het leven of om afscheid te nemen van geliefden, dat niet werd opgelost voordat hij of zij stierf. De geest blijft op de Aarde om te proberen het probleem op te lossen. Als het probleem is opgelost, kan de geest de Aarde verlaten. Veel mensen zeggen dat ze geesten hebben gezien of gehoord. Mensen die met geesten proberen te praten als hun werk worden mediums genoemd.

Er kunnen slechte geesten zijn en er kunnen ook goede zijn. Er zijn nooit geesten geweest die daadwerkelijk mensen hebben gekwetst of gedood, hoewel mensen er wel verhalen over vertellen.

Veel mensen geloven dat ze geesten hebben gezien. Anderen geloven dat ze geesten in hun buurt hebben gevoeld. Vaak wordt gezegd dat de geest verschijnt als een gevoel van kou en een licht of een mistige wolk, maar soms zeggen mensen dat ze geesten hebben gezien die meer op mensen lijken. Soms wordt gezegd dat geesten in menselijke vorm komen. Sommige geesten kunnen angst veroorzaken bij de persoon die ze ziet, door plotseling gezien te worden. Sommige geesten zouden vriendelijk zijn en mensen helpen die problemen hebben.

Er wordt gezegd dat geesten zich direct na hun dood vormen, of zelfs eeuwen later. Veel mensen verzinnen verhalen of stadslegendes. Velen proberen het bestaan van deze paranormale wezens te bewijzen met speciale technologie zoals warmtesensoren. Ze maken ook tv-programma's gewijd aan het bewijzen van het bestaan van geesten. Ze onderzoeken vaak gevallen waarin een persoon er een heeft gezien of een plaats van waarneming heeft bezocht.

Verhalen van geesten zijn over de hele wereld te vinden. De Chinese filosoof Confucius zei: "Respecteer geesten en goden, maar blijf uit hun buurt."

De meest gevreesde geest in Thailand is Phi Tai Hong, de geest van een persoon die plotseling is gestorven aan een gewelddadige dood. De koran bespreekt geesten die bekend staan als jinn. In Europa is er de steeds terugkerende angst voor "terugkeer" of wraakzuchtige overledenen die de levenden kunnen schaden. Dit omvat onder andere de Scandinavische gjenganger, de Roemeense strigoi, de Servische vampir, de Griekse vrykolakas.

Yūrei (Japans spook) uit de Hyakkai Zukan, ca. 1737Zoom
Yūrei (Japans spook) uit de Hyakkai Zukan, ca. 1737

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een spook?
A: In de folklore denkt men dat een spook de geest van een dode is of wordt het door anderen het bovennatuurlijke genoemd. Wetenschappers zeggen dat er geen echte geesten bestaan, maar veel mensen geloven van wel.

V: Wat houden verhalen over geesten meestal in?
A: Bij verhalen over geesten gaat het vaak om de geest van een persoon die door iemand is gedood of die al dood was. De geest kan op aarde blijven omdat hij of zij onafgemaakte problemen heeft of nog steeds probeert afscheid te nemen van mensen die hij of zij heeft gemist. Soms wordt gezegd dat geesten op een bepaalde plaats wonen, bijvoorbeeld een verlaten huis of een plaats die honderden jaren geleden bestond.

V: Zijn alle geesten slecht?
A: Nee, niet alle geesten zijn slecht. Er kunnen slechte en goede geesten zijn. Er zijn nog nooit geesten geweest die mensen daadwerkelijk pijn hebben gedaan of gedood, hoewel mensen daar wel verhalen over vertellen. Veel mensen geloven dat zij vriendelijke geesten hebben gezien die mensen met problemen helpen.

V: Hoe weet u of u een geest heeft gezien?
A: Mensen die als beroep met geesten proberen te praten worden mediums genoemd en melden vaak dat zij kou en licht om zich heen voelen als zij in de buurt van een geest zijn. Sommigen melden ook het zien van mistige wolken en sommigen beweren zelfs mensachtige figuren te zien die plotseling kunnen verschijnen en angst veroorzaken bij de persoon die ze ziet.

V: Waar kunnen we verhalen over geesten vinden?
A: Verhalen over geesten zijn over de hele wereld te vinden in boeken, films en stadslegenden die van generatie op generatie zijn doorgegeven door verschillende culturen, zoals de Chinese filosoof Confucius die zei: "Respecteer geesten en goden, maar blijf uit hun buurt", of Thailand's Phi Tai Hong - de geest van iemand die plotseling stierf als gevolg van geweld - of Europa's terugkerende angst voor revanchisten en andere voorbeelden.

V: Is er een manier om het bestaan van deze paranormale wezens te bewijzen?
A: Sommigen proberen hun bestaan te bewijzen met behulp van speciale technologie zoals warmtesensoren, terwijl anderen tv-programma's wijden aan het onderzoeken van gevallen waarin iemand beweert er een te hebben gezien of aan het bezoeken van plaatsen waar eerder waarnemingen werden gemeld.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3