Parodiemis

Een parodiemis is een muzikale zetting van de mis waarbij melodieën uit andere muziekwerken worden gebruikt. Dit soort missen was populair in de 16e eeuw. "Parodie" in deze betekenis betekent niet "parodie" in de moderne betekenis van het woord. Het gaat er niet om ergens de draak mee te steken. Een parodiemis is een mis die muzikaal materiaal leent. De muziek kan ontleend zijn aan een chanson of motet, meestal van een andere componist. In die tijd was er niets schandelijks aan om de melodieën van andere componisten te gebruiken. Tegenwoordig zou dat plagiaat genoemd worden (het stelen van andermans ideeën).

De parodiemis was zeer populair tijdens de Renaissance: Palestrina schreef ongeveer 50 parodiemissen. Enkele voorbeelden van vroege parodiemissen zijn de Missa Malheur me bat, Missa Mater Patris, en Missa Fortuna desperata van Josquin Desprez. Tegen het midden van de 16e eeuw werd bij een groot aantal gecomponeerde missen gebruik gemaakt van de parodietechniek.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een parodiemis?


A: Een parodiemis is een muzikale zetting van de mis die melodieën uit andere muziekwerken gebruikt.

V: Was de parodietechniek populair tijdens de Renaissance?


A: Ja, de parodietechniek was erg populair tijdens de Renaissance.

V: Betekent de term "parodie" vandaag de dag hetzelfde als tijdens de Renaissance?


A: Nee, de term "parodie" in deze zin betekent niet "parodie" in de moderne betekenis van het woord. Het gaat niet om ergens de draak mee te steken.

V: Waarom worden parodiemissen "parodie" genoemd?


A: Parodiemissen worden "parodie" genoemd omdat ze muzikaal materiaal lenen van andere werken, meestal van een andere componist.

V: Wat is er zo speciaal aan Palestrina's parodiemissen?


A: Palestrina schreef ongeveer 50 parodiemissen, wat beschouwd wordt als een indrukwekkend aantal.

V: Wordt het gebruiken van melodieën van andere componisten tegenwoordig als plagiaat beschouwd?


A: Ja, het zonder toestemming gebruiken van melodieën van andere componisten wordt tegenwoordig als plagiaat beschouwd.

V: Kunt u enkele voorbeelden noemen van vroege parodiemissen?


A: Ja, enkele voorbeelden van vroege parodiemissen zijn de Missa Malheur me bat, Missa Mater Patris en Missa Fortuna desperata van Josquin Desprez.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3