Parodiemis

Een parodiemis is een muzikale zetting van de mis waarbij melodieën uit andere muziekwerken worden gebruikt. Dit soort missen was populair in de 16e eeuw. "Parodie" in deze betekenis betekent niet "parodie" in de moderne betekenis van het woord. Het gaat er niet om ergens de draak mee te steken. Een parodiemis is een mis die muzikaal materiaal leent. De muziek kan ontleend zijn aan een chanson of motet, meestal van een andere componist. In die tijd was er niets schandelijks aan om de melodieën van andere componisten te gebruiken. Tegenwoordig zou dat plagiaat genoemd worden (het stelen van andermans ideeën).

De parodiemis was zeer populair tijdens de Renaissance: Palestrina schreef ongeveer 50 parodiemissen. Enkele voorbeelden van vroege parodiemissen zijn de Missa Malheur me bat, Missa Mater Patris, en Missa Fortuna desperata van Josquin Desprez. Tegen het midden van de 16e eeuw werd bij een groot aantal gecomponeerde missen gebruik gemaakt van de parodietechniek.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3