Participerende observatie

Participerende observatie is een manier om informatie te verkrijgen over een groep mensen. Iemand die aan participerende observatie doet, leeft met een groep mensen in hun normale omgeving. Zij doen dit om meer te weten te komen over de levenswijze van die groep. Een van de toepassingen van participerende observatie is de wereld te begrijpen vanuit het gezichtspunt van een persoon uit die groep. Dit wordt gedaan door te kijken naar de dingen die zij elke dag doen. Het product van participerende observatie is normaal gesproken een stuk schrijven over wat de onderzoeker heeft gezien. Dit wordt etnografie genoemd. Deelnemerswaarnemers kunnen maanden of jaren bij de groep wonen. Hoe langer de onderzoeker bij de groep is, hoe beter de informatie zal zijn die hij te weten komt.

In de eerste helft van de 20e eeuw zijn de antropologen Bronislaw Malinowski, Margaret Mead en Edward Evans-Prichard begonnen met participerende observatie. Het is nu de belangrijkste manier waarop onderzoek wordt gedaan door culturele antropologen.

Heimelijke deelneming observatie

Bij heimelijke deelnemingsobservatie leeft de onderzoeker met een groep samen, maar vertelt hij de groep niet dat hij ze bestudeert. Het onderzoek wordt in het geheim verricht. Deze methode is goed omdat de mensen zich niet anders zullen gedragen dan ze normaal doen als ze niet weten dat ze worden bestudeerd. Een probleem met heimelijke participerende observatie is dat het onethisch kan zijn. De proefpersoon kan de onderzoeker geen toestemming geven omdat hij niet weet dat hij wordt bestudeerd.

Observatie van openlijke deelname

Bij openlijke deelnemingsobservatie vertelt de onderzoeker de groep mensen dat zij worden bestudeerd. Een probleem met deze methode is dat mensen hun gedrag kunnen veranderen als ze weten dat ze worden bestudeerd. Bij openlijke observatie zijn er geen ethische problemen zoals bij verborgen observatie en kan de onderzoeker toekijken hoe de mensen liegen over wat ze doen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is participerende observatie?


A: Participerende observatie is een manier om informatie over een groep mensen te krijgen door met ze mee te leven in hun normale omgeving.

V: Waarom gebruiken mensen participerende observatie?


A: Mensen gebruiken participerende observatie om de wereld te begrijpen vanuit het gezichtspunt van een persoon uit die groep door te kijken naar de dingen die ze elke dag doen.

V: Wat is het product van participerende observatie?


A: Het product van participerende observatie is normaal gesproken een stuk schrijven over wat de onderzoeker gezien heeft, etnografie genaamd.

V: Hoe lang kunnen participerende observatoren bij een groep wonen?


A: Deelnemende waarnemers kunnen maanden tot vele jaren bij de groep wonen.

V: Wie waren de antropologen die in de eerste helft van de 20e eeuw begonnen met participerende observatie?


A: De antropologen die in de eerste helft van de 20e eeuw begonnen met participerende observatie waren Bronislaw Malinowski, Margaret Mead en Edward Evans-Prichard.

V: Wat is de belangrijkste manier waarop cultureel antropologen onderzoek doen?


A: De belangrijkste manier van onderzoek door cultureel antropologen is participerende observatie.

V: Vereist participerende observatie dat onderzoekers met een groep mensen in hun normale omgeving leven?


A: Ja, voor participerende observatie moeten onderzoekers bij een groep mensen in hun normale omgeving wonen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3