Antropologie | de studie van de mens in heden en verleden

Antropologie [anth-row-pahl-O-gee] is de studie van de mens in heden en verleden. Het woord antropologie heeft twee wortels: [ antrop- ] en [ -ologie ]. Antrop- betekent "over mensen" en -ologie betekent "een soort wetenschap". Antropologie is een wetenschap over mensen. Iemand die antropologie bestudeert, wordt antropoloog genoemd.

Het hoofddoel van de antropologie is het beantwoorden van de vragen: Wat maakt ons menselijk en waarom?

Antropologie is een biologische en historische sociale wetenschap die ons helpt te leren hoe groepen mensen hetzelfde zijn, en hoe ze verschillend zijn in alle delen van de wereld. Antropologen doen onderzoek op vele plaatsen en bestuderen hoe mensen nu leven en hoe ze vroeger geleefd kunnen hebben. Zij doen onderzoek in moderne steden, kleine dorpen, stammen en op het platteland.
  Encyclopedie van de antropologie  Zoom
Encyclopedie van de antropologie  

Vier velden

De antropologie gebruikt een "vier-velden-benadering" die de antropologie in vier grote soorten verdeelt:

 • Archeologie - De studie van hoe mensen in het verleden leefden.
 • Biologische antropologie - De studie van hoe mensen zich aanpassen aan waar ze leven en hoe lichamen in de loop der tijd zijn veranderd (evolutie).
 • Taalkundige antropologie - De studie van de manier waarop mensen spreken en de woorden die zij gebruiken.
 • Socioculturele antropologie - De studie van hoe mensen nu leven en hoe ze in het verleden geleefd kunnen hebben. Het combineert sociale en culturele ideeën over mensen.

Archeologie

Archeologie is de studie van mensen uit het verleden. Mensen die archeologie bestuderen worden archeologen genoemd.

Archeologen kijken naar dingen die mensen uit het verleden hebben achtergelaten om te weten te komen hoe zij leefden. Ze kijken naar gereedschap, botten en huizen uit het verleden om te zien hoe mensen uit het verleden anders zijn dan mensen van nu.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van wat archeologen graag bestuderen:

 • Historische_archeologie: de studie van wat mensen in het verleden hebben opgeschreven en besproken
 • Etno-archeologie: de studie van de dingen van mensen
 • Experimentele archeologie: test verschillende manieren om archeologie te bestuderen
 • Gemeenschapsarcheologie: zorgt ervoor dat andere mensen kunnen helpen bij het bestuderen van antropologie
 • Beheer van culturele hulpbronnen: bestudeert de vroegere culturen en kunsten van mensen

Biologische Antropologie

Biologische of fysische antropologie bestudeert het menselijk lichaam en hoe het in de loop der tijd verandert.

Ze bekijken hoe mensen in de natuur leven en hoe hun lichaam verandert door de plaats waar ze leven. Ze bestuderen ook hoe mensen en apen op elkaar lijken. Soms bestuderen biologische antropologen menselijke en dierlijke botten om te weten te komen hoe de mensen in het verleden leefden. Zij worden ook wel fysisch antropologen genoemd.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van wat biologische antropologen graag bestuderen:

 • Paleoantropologie: de studie van menselijke botten van heel lang geleden
 • Bioarcheologie: de studie van menselijke beenderen uit het verleden (maar niet zo lang geleden als paleoantropologie)
 • Primatologie: de studie van apen en mensapen
 • Paleopathologie: de studie van menselijke ziekten uit het verleden
 • Menselijke biologie: de studie van de werking van het menselijk lichaam

Taalkundige antropologie

Taalkunde is de studie van hoe mensen praten.

Taalkundig antropologen bestuderen klanken en hoe die samengaan om woorden te maken. Vervolgens bestuderen zij wat de woorden betekenen en hoe mensen ze gebruiken. De taalkundige antropologie bestudeert ook hoe taal verandert wat mensen denken en hoe mensen taal veranderen. Geen twee mensen praten op dezelfde manier, dus willen taalkundig antropologen weten waarom dat gebeurt.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van wat taalkundig antropologen graag bestuderen:

 • Talen: hoe mensen op verschillende plaatsen praten
 • Communicatie: hoe mensen elkaar dingen vertellen
 • Socialisatie: hoe mensen talen leren als ze klein zijn
 • Taalideologie: hoe mensen over taal denken
 • Code-switching: wanneer iemand meer dan één taal gebruikt

Sociaal-culturele antropologie

Socio-culturele antropologie is de studie van menselijke samenlevingen en culturen.

Zij bekijken hoe mensen de wereld om hen heen begrijpen en hoe zij omgaan met de mensen om hen heen. Sociaal-culturele antropologen bestuderen levende mensen door naar hun huizen te gaan en te leren over wie die mensen zijn en wat ze doen. Zij schrijven over mensen op plaatsen over de hele wereld om te zien waarom mensen verschillend zijn. Sommige sociaal-culturele antropologen bestuderen de geneeskunde op deze plaatsen en sommige kijken hoe baby's op andere plaatsen opgroeien.

Hier volgen enkele andere voorbeelden van wat sociaal-culturele antropologen graag bestuderen:

 • Hekserij: de beoefening van magie
 • Taboe: dingen die niet mogen
 • Geslachtsidentiteit: welk geslacht iemand denkt te zijn
 • Cultureel materialisme: hoe mensen en samenlevingen veranderen
 • Overgangsrituelen: hoe mensen verandering vieren, vooral als iemand ouder wordt

Andere soorten antropologie

Hoewel er vier hoofdsoorten antropologie zijn, zijn er binnen die vier hoofdsoorten veel verschillende soorten antropologie. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Feministische antropologie
  • de studie van vrouwen en antropologie. Feministische antropologie wordt ook gebruikt om gelijke rechten voor vrouwen te bestuderen.
 • Forensische antropologie
  • de studie van mens en recht.
 • Procesmatige archeologie
  • gebruikt de wetenschap om de geschiedenis van mensen en hun dingen te bestuderen.
 • Toegepaste antropologie
  • gebruikt de verschillende manieren om antropologie te bestuderen om vragen te beantwoorden.
 • Antropologie van de media
 • Medische antropologie
  • de studie van de menselijke gezondheid en hoe mensen over de hele wereld mierengeneeskunde gebruiken.
 • Evolutionaire antropologie
  • de studie van hoe de menselijke biologie en cultuur van het verleden tot het heden zijn veranderd.
 • Raciale antropologie
  • Rassenantropologie is de studie van verschillende menselijke rassen en hun classificaties.


 Vijf van de 7 bekende fossiele tanden van Homo luzonensis gevonden in Callao Cave, Filippijnen.  Zoom
Vijf van de 7 bekende fossiele tanden van Homo luzonensis gevonden in Callao Cave, Filippijnen.  

Regels van Antropologie

Zoals alles in het leven heeft ook de antropologie een aantal regels waaraan elke antropoloog zich moet houden. De regels proberen ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt of boos wordt bij het bestuderen van andere mensen. Dit zijn enkele regels:

 • Om ervoor te zorgen dat niemand gewond raakt bij de studie antropologie
 • Mensen en dieren respecteren en aardig zijn
 • Om ervoor te zorgen dat alle voorwerpen die worden gebruikt om mensen te bestuderen goed worden onderhouden
 • Werken als individu

 

Opmerkelijke mensen

Dit is een lijst van belangrijke mensen die antropologie hebben gestudeerd.

 • Franz Boas (1858-1942)
  • Boas staat bekend als de "Vader" van de Amerikaanse antropologie, omdat hij de antropologie hielp verspreiden in de Verenigde Staten.
  • Hij studeerde sociaal-culturele antropologie, biologische antropologie en archeologie.
 • Claude Levi Strauss (1908-2009)
  • Levi Strauss bestudeerde hoe mensen overal ter wereld hetzelfde denken en handelen.
 • Émile Durkheim (1858-1917)
  • Durkheim bestudeerde hoe mensen in samenlevingen nieuwe ideeën en groepen maken.
 • Bronisław Malinowski (1884-1942)
  • Malinowski bestudeerde hoe mensen op verschillende plaatsen handelen en hoe zij verschillen van mensen op andere plaatsen.
 • Margaret Mead (1901-1978)
  • Mead bestudeerde hoe mensen op verschillende manieren baby's opvoeden en hoe die baby's opgroeien.
 • Marcel Mauss (1872-1950)
  • Mauss bestudeerde hoe verschillende mensen magie gebruiken en hoe mensen geschenken geven.
 • Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955)
  • Radcliffe-Brown bestudeerde hoe mensen op verschillende plaatsen in de wereld hun leven op orde brengen.


 Margaret Mead  Zoom
Margaret Mead  

Franz Boas  Zoom
Franz Boas  

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent het woord "antropologie"?


A: Antropologie is de studie van de mens in heden en verleden. Het woord antropologie heeft twee wortels, antrop- betekent "over mensen" en -ologie betekent "een soort wetenschap".

V: Wie studeert antropologie?


A: Iemand die antropologie studeert, wordt antropoloog genoemd.

V: Wat is het hoofddoel van de antropologie?


A: Het hoofddoel van de antropologie is het beantwoorden van de vragen: Wat maakt ons menselijk en waarom?V: Hoe leert de antropologie ons over mensen in de hele wereld?


A: Antropologie is een biologische en historische sociale wetenschap die ons helpt te leren hoe groepen mensen hetzelfde zijn en hoe zij verschillend zijn in alle delen van de wereld.

V: Waar doen antropologen onderzoek?


A: Antropologen doen onderzoek op vele plaatsen, waaronder moderne steden, kleine dorpen, stammen en op het platteland.

V: Wat voor soort wetenschap is antropologie?


A: Antropologie is een soort wetenschap over de mens.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3