N-pentaan

Pentaan is een organische verbinding met de chemische formule van C
5H
12
. Het is een alkaan met vijf koolstofatomen. Meestal staat "pentane" voor alle drie de isomeren (n-pentaan, isopentane en neopentane). Maar in de IUPAC vertegenwoordigt pentaan alleen n-pentaan. In de IUPAC zijn de andere twee isomeren 2-methylbutaan en 2,2-dimethylpropaan. De chemische formule van Cyclopentane is C
5H
10
, dus het is geen isomeer van pentaan.

Isomeren

Gebruikelijke naam

normaal pentaan
onvertakte pentaan
n-pentaan

isopentaan

neopentane

IUPAC-naam

pentaan

2-methylbutaan

2,2-dimethylpropaan

Moleculair diagram

Skeletdiagram

Reactie

Alle isomeren van pentaan verbranden met zuurstof om kooldioxide en water te maken:

C
5H
12+8O
2->5CO
2+6H
2O
.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3