Poales

Poales is een taxonomische orde van bloeiende planten in de monocotyledonen. De orde omvat plantenfamilies zoals grassen, bromelia's en sedges.

De vroegste fossielen die aan de Poales worden toegeschreven dateren uit het late Krijt, ongeveer 66 miljoen jaar geleden, hoewel sommigen suggereren dat de oorsprong van de groep 115 miljoen jaar geleden in Zuid-Amerika zou kunnen liggen. Tot de vroegst bekende fossielen behoren pollen en vruchten.

De bloemen zijn meestal klein, omsloten door schutbladeren, en staan in bloeiwijzen (behalve bij het geslacht Mayaca, met solitaire eindbloemen). De bloemen van veel soorten worden door de wind bestoven; de zaden bevatten meestal zetmeel.

Een recente classificatie somt deze families op:

Gebruikt

De Poales zijn de economisch belangrijkste orde van monocoten en wellicht de belangrijkste orde van planten in het algemeen. Binnen deze orde is de familie van de grassen (Poaceae, syn. Gramineae), waartoe gerst, maïs, gierst, rijst en tarwe behoren, veruit de belangrijkste familie in economisch opzicht. Het is ook de grootste familie in de orde, met veel meer dan de andere families:

  • Poaceae: 12.070 soorten
  • Cyperaceae: 5.500 soorten
  • Bromeliaceae: 3.170 soorten
  • Eriocaulaceae: 1.150 soorten

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3