Paus Linus

Paus Linus was de tweede paus van de Katholieke Kerk, (de officiële titel is bisschop van Rome). Hij was paus van 67 tot 76 C.E.

Linus kwam uit Volterra, Toscane. Hij werd een volgeling van Petrus. Petrus was ingenomen met Linus en introduceerde hem in de leer van het christendom. Na een tijd werd hij door Petrus gewijd als bisschop. Hij vormde een Christengemeenschap in Ruvo, Apulië. De plaats waar de gemeenschap van Linus samenkwam is nu bekend als de Crypte van San Cleto. Hij werd ook naar Besancon gezonden en bracht veel mensen tot het christendom.

Toen Petrus in de gevangenis werd gezet, werd Linus de volgende leider van de Kerk. Hij diende in een zeer gevaarlijke tijd tijdens het bewind van Nero. Hij bekeerde zich tot het christendom van de dochter van een Romeinse ambtenaar genaamd Saturinus en werd om die reden gevangen gezet en onthoofd. Hij werd naast Petrus begraven.

Linus is een van de drie pausen die in het Nieuwe Testament bij naam worden genoemd. Hij wordt erkend als heilige. Zijn feestdag is 23 september, dezelfde dag als zijn sterfdag.

Een portret van LinusZoom
Een portret van Linus

Vragen en antwoorden

V: Wie was paus Linus?


A: Paus Linus was de tweede paus van de Katholieke Kerk en de bisschop van Rome. Hij diende van 67 tot 76 voor Christus.

V: Waar kwam Paus Linus vandaan?


A: Paus Linus kwam uit Volterra, Toscane.

V: Hoe werd Paus Linus bisschop?


A: Nadat hij een volgeling van Petrus was geworden, was Paus Linus tevreden met hem en werd hij ingewijd in de leer van het Christendom. Uiteindelijk werd hij door Petrus tot bisschop gewijd.

V: Waar vormde Paus Linus een Christelijke gemeenschap?


A: Paus Linus vormde een christelijke gemeenschap in Ruvo, Apulië, waar de locatie waar de gemeenschap samenkwam nu bekend staat als de Crypte van San Cleto.

V: Wat gebeurde er toen Petrus in de gevangenis werd gezet?


A: Toen Petrus in de gevangenis werd gezet, werd Paus Linus de volgende leider van de Kerk.

V: Hoe stierf paus Linus?


A: Paus Linus werd in de gevangenis gestopt en onthoofd omdat hij de dochter van een Romeinse ambtenaar genaamd Saturinus tot het christendom bekeerd had. Hij werd vlakbij Petrus begraven.

V: Waarom wordt Paus Linus als heilige erkend en wanneer is zijn feestdag?


A: Paus Linus wordt erkend als heilige en zijn feestdag is op 23 september, dezelfde dag als zijn dood.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3