Paus Linus

Paus Linus was de tweede paus van de Katholieke Kerk, (de officiële titel is bisschop van Rome). Hij was paus van 67 tot 76 C.E.

Linus kwam uit Volterra, Toscane. Hij werd een volgeling van Petrus. Petrus was ingenomen met Linus en introduceerde hem in de leer van het christendom. Na een tijd werd hij door Petrus gewijd als bisschop. Hij vormde een Christengemeenschap in Ruvo, Apulië. De plaats waar de gemeenschap van Linus samenkwam is nu bekend als de Crypte van San Cleto. Hij werd ook naar Besancon gezonden en bracht veel mensen tot het christendom.

Toen Petrus in de gevangenis werd gezet, werd Linus de volgende leider van de Kerk. Hij diende in een zeer gevaarlijke tijd tijdens het bewind van Nero. Hij bekeerde zich tot het christendom van de dochter van een Romeinse ambtenaar genaamd Saturinus en werd om die reden gevangen gezet en onthoofd. Hij werd naast Petrus begraven.

Linus is een van de drie pausen die in het Nieuwe Testament bij naam worden genoemd. Hij wordt erkend als heilige. Zijn feestdag is 23 september, dezelfde dag als zijn sterfdag.

Een portret van Linus
Een portret van Linus


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3