Openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek (of enquêterecht) is een officieel onderzoek dat wordt gelast door een overheidsinstantie.

Het wordt gebruikt in veel "common law" landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Canada. Het idee wordt ook in veel andere landen gebruikt, misschien niet onder dezelfde titel. Het is een uitdrukking van democratie, dat in sommige gevallen mensen en groepen de mogelijkheid moeten hebben om hun stem rechtstreeks te laten horen. De kwesties waar het om gaat kunnen van lokale aard zijn, of speciaal voor een bepaalde groep mensen.

Een openbare enquête verschilt van een koninklijke commissie. Een openbare enquête aanvaardt bewijsmateriaal, houdt haar hoorzittingen in het openbaar en behandelt een specifieke gebeurtenis. Belangstellende burgers en organisaties kunnen mondelinge of schriftelijke opmerkingen maken en luisteren naar mondelinge getuigenissen van andere partijen.

Onderzoek naar de effecten van openbare onderzoeken suggereert dat ze niet veel doen om de mensen van mening te doen veranderen. Het is echter normaal dat een openbaar onderzoek tot enige controverse leidt. Dat is het doel van de exercitie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3