Openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek (of enquêterecht) is een officieel onderzoek dat wordt gelast door een overheidsinstantie.

Het wordt gebruikt in veel "common law" landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Canada. Het idee wordt ook in veel andere landen gebruikt, misschien niet onder dezelfde titel. Het is een uitdrukking van democratie, dat in sommige gevallen mensen en groepen de mogelijkheid moeten hebben om hun stem rechtstreeks te laten horen. De kwesties waar het om gaat kunnen van lokale aard zijn, of speciaal voor een bepaalde groep mensen.

Een openbare enquête verschilt van een koninklijke commissie. Een openbare enquête aanvaardt bewijsmateriaal, houdt haar hoorzittingen in het openbaar en behandelt een specifieke gebeurtenis. Belangstellende burgers en organisaties kunnen mondelinge of schriftelijke opmerkingen maken en luisteren naar mondelinge getuigenissen van andere partijen.

Onderzoek naar de effecten van openbare onderzoeken suggereert dat ze niet veel doen om de mensen van mening te doen veranderen. Het is echter normaal dat een openbaar onderzoek tot enige controverse leidt. Dat is het doel van de exercitie.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een openbaar onderzoek?


A: Een openbaar onderzoek is een officieel onderzoek in opdracht van een overheidsinstantie om mensen en groepen te horen over een bepaalde gebeurtenis.

V: In welke landen wordt het idee van een openbaar onderzoek gebruikt?


A: Het idee van een openbaar onderzoek wordt gebruikt in veel landen met gewoonterecht, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Canada, evenals in veel andere landen.

V: Waarin verschilt een openbaar onderzoek van een Koninklijke Commissie?


A: Een openbaar onderzoek aanvaardt bewijsmateriaal, houdt zijn hoorzittingen in het openbaar en behandelt een specifieke gebeurtenis. Een Koninklijke Commissie heeft daarentegen een breder mandaat en kan veel verschillende kwesties onderzoeken.

V: Wie kan mondeling of schriftelijk bijdragen tijdens een openbaar onderzoek?


A: Geïnteresseerde leden van het publiek en organisaties kunnen mondelinge of schriftelijke opmerkingen maken en luisteren naar mondelinge getuigenissen van andere partijen.

V: Blijkt uit onderzoek dat openbare onderzoeken een significante invloed hebben op het veranderen van de mening van mensen?


A: Onderzoek naar de effecten van openbare onderzoeken suggereert dat ze niet veel doen om mensen op andere gedachten te brengen. Ze zijn echter nog steeds een waardevol instrument om controverses aan te pakken en rechtstreeks naar de betrokken partijen te luisteren.

V: Wat is het doel van een openbaar onderzoek?


A: Het doel van een openbaar onderzoek is om mensen en groepen in staat te stellen hun mening rechtstreeks te geven en de controverse rond een specifieke gebeurtenis aan te pakken.

V: Wat is het belang van een openbaar onderzoek voor het bevorderen van de democratie?


A: Een openbaar onderzoek is een uiting van democratie, omdat het mensen en groepen een platform biedt om hun stem rechtstreeks te laten horen met betrekking tot lokale of specifieke kwesties.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3