Quaestor (Rome)

Een quaestor (UK: /ˈkwiːstər/, US: /ˈkwɛstər/) was een openbare ambtenaar in het oude Rome. Een quaestor deed verschillende taken op verschillende momenten in de Romeinse geschiedenis. In het Romeinse Rijk werden door de koning quaestoren aangesteld om moorden te onderzoeken. In de Romeinse Republiek hielden de quaestoren toezicht op de staatsschatkist en voerden zij controles uit. Het was de laagste positie in de openbare dienst. Hierdoor werden veel mensen die politiek wilden worden quaestoren als eerste stap in hun carrière. In het Romeinse Rijk werden de quaestoren in eerste instantie door de praefectus (prefect) afgelost. Later werden de quaestoren door de keizer aangesteld om de keizerlijke raad te leiden en petitionarissen te behandelen.

In het moderne Italië en Roemenië is een quaestor een hooggeplaatste officier van de politie. In sommige organisaties is een quaestor verantwoordelijk voor de financiën, net als een penningmeester in andere organisaties.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3