Radar

Radar is een machine die radiogolven gebruikt voor echolocatie om objecten zoals vliegtuigen, schepen en regen te vinden.

De basisonderdelen van een radar zijn:

  • De zender creëert de radiogolven.
  • De antenne stuurt de radiogolven.
  • De ontvanger meet de golven die door het object worden teruggekaatst.

Door dit te doen, kan de radar het object lokaliseren. Radar wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Het kan de snelheid en het aantal auto's op een weg meten, de hoeveelheid water in de lucht en vele andere zaken.

Radar werd voor het eerst gebruikt in 1904 door Christian Hülsmeyer. Hij kreeg een patent op de radar (Reichspatent Nr. 165546). Radar was van vitaal belang in de Slag om Engeland en andere delen van de Tweede Wereldoorlog. De Aslanden hielden tijdens de oorlog geen gelijke tred met de Britse en Amerikaanse radartechnologie.

Het woord RADAR werd in 1942 gecreëerd als een acroniem voor Radio Detectie en Ranging. Dit acroniem verving het Britse initialisme RDF (Radio Direction Finding). Het woord wordt nu door veel mensen gezien als een gewoon woord, niet meer als een acroniem.

De FAA (Federal Aviation Administration) gebruikt verschillende soorten radar:

Een grote radarantenneZoom
Een grote radarantenne


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3