Ritme

Ritme verwijst naar de tijdsduur tussen elke grote "beat", of accent, zoals in een muziekstuk. Het is de opeenvolging van geluiden en stiltes die het ritme vormen. De eerste tel van een groep regelmatige, gelijkmatig gespreide beats voelt meestal sterker aan dan de andere. Als we muziek opschrijven, zetten we elke groep in maten en maten.

Ritmes kunnen verschillende patronen hebben die geklapt of getikt kunnen worden. In de westerse muziek komen deze patronen veel voor:

  • 1 2, 1 2
  • 1 2 3, 1 2 3
  • 1 2 3 4, 1 2 3 4.

Een dirigent zal de tijd verslaan. Het ritme zal passen in deze reguliere beat.

Alle muzikanten moeten een goed gevoel voor ritme hebben. Om ritmisch te spelen of te zingen moeten ze een constante beat in hun hoofd houden (als ze alleen spelen), luisteren naar de andere spelers (als ze in groepen spelen) of kijken naar de dirigent (als die er is).

Mensen die alleen spelen kunnen oefenen met een metronoom om hen te helpen om een stabiele beat te spelen. Maar musici gebruiken ook rubato (ritmische vrijheid), vooral bij het spelen van romantische muziek. Men moet leren om de muziek op de juiste manier te laten "ademen". Dit is niet hetzelfde als ritmisch (slecht) spelen. Het is iets wat men met ervaring leert.

Het ritme in de muziek voelen is in principe menselijk. Iemand die een beroerte heeft, kan de taal verliezen, maar niet het gevoel voor ritme. Neuroloog Oliver Sacks zegt dat chimpansees en andere dieren geen gevoel voor ritme hebben.

Andere toepassingen

Het woord ritme wordt gebruikt in andere onderwerpen dan muziek. Het hart klopt meestal ritmisch, en als dat niet het geval is, is dat een teken van een gezondheidsprobleem. Ritmes kunnen veel langer duren dan een balkje muziek. Alles wat leeft is ritmisch in relatie tot de 24-uurs licht-donkercyclus op aarde. De maan heeft zijn ritmes en de getijden hebben hun eigen ritme.

Soms wordt het woord ritme in meer algemene zin gebruikt om de algemene stroom van muziek of van het leven in het algemeen aan te duiden ("het levensritme").

Vragen en antwoorden

V: Wat is ritme?


A: Ritme is de tijdsduur tussen elke belangrijke beat of accent in een muziekstuk. Het is de opeenvolging van klanken en stiltes die het ritme vormen.

V: Hoe schrijven wij ritmes op?


A: Wanneer wij ritmes opschrijven, zetten wij ze in maten of maten.

V: Wat zijn enkele veel voorkomende patronen in westerse muziek?


A: Veel voorkomende patronen in westerse muziek zijn 1 2, 1 2 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 4, en 1 2 3 4.

V: Wie helpt het ritme vast te houden?


A: Een dirigent slaat meestal de tijd om het ritme vast te houden. Muzikanten moeten ook een goed ritmegevoel hebben en in hun hoofd een vaste maat kunnen houden (als zij alleen spelen), naar andere spelers luisteren (als zij met anderen spelen) of naar de dirigent kijken (als die er is).

V: Hoe kunnen muzikanten oefenen om een vaste maat te houden?


A: Muzikanten kunnen het houden van een vaste maat oefenen met behulp van een metronoom.

V: Wat is rubato?


A: Rubato is ritmische vrijheid die muzikale expressie mogelijk maakt bij het spelen van romantische muziekstukken. Het vereist leren hoe u de muziek correct kunt laten "ademen" zonder onritmisch (slecht) te spelen.

V: Hebben dieren gevoel voor ritme?


A: Volgens neuroloog Oliver Sacks hebben chimpansees en andere dieren geen ritmegevoel zoals mensen dat hebben.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3