Onder raketstuwstof

Onder raketstuwstof of raketbrandstof wordt verstaan brandstof voor raketten. Het kan zijn in de vorm van een vaste stof, een vloeistof of een gas. De meeste raketten zijn chemische raketten die door vuur worden voortgestuwd. De meeste chemische raketten gebruiken twee drijfgassen: een brandstof en een oxidator. Deze twee chemicaliën worden soms gemengd, en soms in afzonderlijke houders bewaard.

De Space Shuttle had vaste brandstof boosters met aluminiumpoeder als brandstof en ammoniumperchloraat als oxidant. De hoofdmotoren van de Space Shuttle gebruikten vloeibare waterstof als brandstof en vloeibare zuurstof als oxidatiemiddel.

Een speelgoed waterraket gebruikt een gas, zoals samengeperste lucht, als stuwstof.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3