Satire

Satire is een vorm van kunst of geschrift waarin een persoon, een regering of een instelling belachelijk wordt gemaakt, vaak door gebruik te maken van humor. Satire kan voorkomen in schilderijen, toneelstukken, boeken, liedjes, TV of films. Het wordt ook gebruikt om mensen te stereotyperen.

Satire werd al lang geleden gebruikt. Het is een Latijns woord, hoewel de toneelstukken van Aristophanes vaak satirisch worden genoemd. Satire was algemeen bekend in de Elizabethaanse tijd. Swift gebruikte het in zijn boek Gulliver's Travels om de spot te drijven met de domheid van mensen. Werken als The Beggar's Opera (1728) gebruikten satire om te laten zien hoe dom de politici van die tijd waren. De Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht gebruikte veel satire, net als Peter Cook. Jon Stewart en andere komieken gebruiken het vaak.

Satire wijst vaak op ironische of slechte dingen die machtige mensen doen. Het adjectief is satirisch.

1867 editie van het satirische tijdschrift PunchZoom
1867 editie van het satirische tijdschrift Punch

Verwante pagina's

  • Karikatuur
  • Cartoon
  • Ironie
  • Zwarte komedie

Vragen en antwoorden

V: Wat is satire?


A: Satire is een vorm van kunst of schrijven die een persoon, regering of instelling belachelijk maakt door het gebruik van humor.

V: In welke vormen komt satire voor?


A: Satire is te vinden in schilderijen, toneelstukken, boeken, liedjes, tv en films.

V: Wat is de oorsprong van het woord satire?


A: Satire is een Latijns woord.

V: Wie waren enkele van de vroege satirische schrijvers?


A: Aristophanes en Swift waren vroege satirische schrijvers.

V: Wat is het doel van satire?


A: Het doel van satire is om machtige mensen en instellingen belachelijk te maken of te bekritiseren door te wijzen op ironische of slechte dingen die ze doen.

V: Wie zijn enkele moderne satirici?


A: Jon Stewart en andere komieken gebruiken vaak satire.

V: Wat is de bijvoeglijke vorm van satire?


A: De bijvoeglijke vorm van satire is satirisch.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3