Satire

Satire is een vorm van kunst of geschrift waarin een persoon, een regering of een instelling belachelijk wordt gemaakt, vaak door gebruik te maken van humor. Satire kan voorkomen in schilderijen, toneelstukken, boeken, liedjes, TV of films. Het wordt ook gebruikt om mensen te stereotyperen.

Satire werd al lang geleden gebruikt. Het is een Latijns woord, hoewel de toneelstukken van Aristophanes vaak satirisch worden genoemd. Satire was algemeen bekend in de Elizabethaanse tijd. Swift gebruikte het in zijn boek Gulliver's Travels om de spot te drijven met de domheid van mensen. Werken als The Beggar's Opera (1728) gebruikten satire om te laten zien hoe dom de politici van die tijd waren. De Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht gebruikte veel satire, net als Peter Cook. Jon Stewart en andere komieken gebruiken het vaak.

Satire wijst vaak op ironische of slechte dingen die machtige mensen doen. Het adjectief is satirisch.

1867 editie van het satirische tijdschrift Punch
1867 editie van het satirische tijdschrift Punch

Verwante pagina's

  • Karikatuur
  • Cartoon
  • Ironie
  • Zwarte komedie

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3