Sicilië

Sicilië[p] is het grootste eiland in de Middellandse Zee. Samen met enkele kleinere eilanden is het een autonome regio van Italië. De hoofdstad van Sicilië is Palermo. Het aantal inwoners bedroeg in 2004 ongeveer 5.087.000 (ruim 5 miljoen). Sicilië is de grootste regio van Italië.

Feniciërs en Grieken koloniseerden het eiland in de 8e eeuw v. Chr. en voerden er soms oorlogen. Carthago beheerste het grootste deel van het eiland totdat het oude Rome het veroverde. In latere eeuwen vochten Saracenen tegen de Byzantijnse Grieken, en de Noormannen regeerden enkele eeuwen over het eiland. Garibaldi veroverde het tijdens de Risorgimento en bracht het onder bij het Koninkrijk Italië.

Provincies

  • Agrigento
  • Caltanissetta
  • Catania
  • Enna
  • Messina
  • Palermo
  • Ragusa
  • Siracusa
  • Trapani

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3