Patstelling

Een patstelling is een schaaksituatie waarin de speler die aan de beurt is om te zetten niet schaak staat, maar geen reglementaire zet heeft.

Voorbeeld van een patstelling

Zwart aan zet is in een patstelling. Zwart heeft geen legale zet, omdat elk veld waarheen zijn koning zou kunnen gaan door wit wordt aangevallen.

Als een patstelling optreedt, is de partij remise. Een feitelijke patstelling is zeldzaam, maar de dreiging van een patstelling heeft een groot effect op het eindspel. Veel K+R+P vs K+R eindspelen zijn remise als een patstelling niet kan worden vermeden. Het bestaan van een patstelling is een belangrijke reden waarom remises vaak voorkomen bij schaken, maar zelden bij het van schaken afgeleide shogi.

In de oude Arabische vorm van schaken, shatranj, was een patstelling een overwinning voor de partij met de meeste stukken. Het idee van een patstelling als remise in het moderne schaken heeft lang op zich laten wachten. Het werd uiteindelijk besloten door de vroeg 19e eeuwse Britse meester J.H. Sarratt in de regels van de Londense Schaakclub van 1807.

Figuurlijk gebruik in het algemeen

Alle gebruik van de term "patstelling" in andere contexten komt voort uit het gebruik ervan bij het schaken. Patstellingen bij onderhandelingen, in de politiek en in het leven in het algemeen zijn voorbeelden van figuurlijk taalgebruik. De term wordt gebruikt als een metafoor.

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een patstelling bij schaken?


A: Een patstelling is een schaaksituatie waarin de speler die aan de beurt is niet schaak staat, maar geen legale zet heeft.

V: Wat gebeurt er als een patstelling optreedt in een schaakspel?


A: Wanneer een patstelling optreedt, is de partij remise.

V: Komt patstelling vaak voor bij schaken?


A: Patstelling komt zelden voor.

V: Welk effect heeft de dreiging van een patstelling op het eindspel bij schaken?


A: De dreiging van een patstelling heeft een groot effect op het eindspel bij schaken.

V: Waarom komen remises vaak voor bij schaken?


A: Het bestaan van een patstelling is de belangrijkste reden waarom remises vaak voorkomen bij schaken.

V: In welk schaakderivaat is een patstelling zeldzaam?


A: Patstelling komt zelden voor in het schaakderivaat shogi.

V: Wanneer werd het idee van stalemate als remise in het moderne schaken algemeen aanvaard?


A: Het duurde lang voordat men het eens werd over het idee van een patstelling als remise in het moderne schaken. Het werd uiteindelijk besloten door de vroeg 19e eeuwse Britse meester J.H. Sarratt in de regels van de London Chess Club van 1807.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3