Systematiek

Systematiek is een van de belangrijkste gebieden in de biologie. Het is nauw verbonden met taxonomie.

Systematiek is de studie van de diversificatie van het leven op de planeet Aarde, zowel in het verleden als in het heden, en de relaties tussen levende wezens door de tijd heen.

Relaties worden meestal gezien als evolutionaire bomen (cladogrammen, fylogenetischebomen, fylogenieën).

Fylogenieën bestaan uit twee componenten, namelijk de vertakkingsvolgorde (die de groepsverhoudingen laat zien) en de taklengte (die de mate van evolutie laat zien). Fylogenetische bomen van soorten en hogere taxa worden gebruikt om de evolutie van eigenschappen (anatomische of moleculaire kenmerken) en de verspreiding van organismen (biogeografie) te bestuderen. Systematiek wordt gebruikt om ons te helpen de evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde te begrijpen.

"Systematische biologie" en "taxonomie" zijn termen die vaak verward en door elkaar gebruikt worden. Ze werden als volgt gedefinieerd:

Systematiek is het gebied dat (a) wetenschappelijke namen voor organismen verschaft, (b) ze beschrijft, (c) verzamelingen ervan bewaart, (d) classificaties voor de organismen verschaft, sleutels voor hun identificatie, en gegevens over hun verspreiding, (e) hun evolutionaire geschiedenis onderzoekt, en (f) hun aanpassingen aan het milieu in overweging neemt.
Taxonomie is dat deel van de systematiek dat betrekking heeft op de onderwerpen (a) tot en met (d) hierboven.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3