Telomeer

Een telomeer is een gebied van DNA aan het eind van een chromosoom. Het beschermt het uiteinde van het chromosoom tegen aftakeling (verslechtering) of samensmelting (verbinding) met andere chromosomen.

De telomeren bestaan uit herhaalde reeksen DNA ("repetitief DNA"). Tijdens de celdeling kunnen de enzymen die het DNA dupliceren hun werk niet helemaal tot het einde van de chromosomen voortzetten. Als cellen zich zouden delen zonder telomeren, zouden ze de uiteinden van hun chromosomen verliezen, en de informatie die ze bevatten.

De telomeren zijn wegwerpbuffers die de uiteinden van de chromosomen blokkeren. Ze worden tijdens de celdeling vernietigd en opnieuw aangemaakt door een enzym, telomerase reverse transcriptase.

De Australische Elizabeth Blackburn en de Amerikanen Carol Greider en Jack Szostak hebben in 2008 de Nobelprijs voor fysiologieof geneeskunde gekregen voor hun werk op het gebied van telomeren.

Menselijke chromosomen (grijs) afgedekt door telomeren (wit)Zoom
Menselijke chromosomen (grijs) afgedekt door telomeren (wit)

Vragen en antwoorden

V: Wat is een telomeer?


A: Een telomeer is een DNA-gebied aan het einde van een chromosoom dat het chromosoom beschermt tegen aantasting of samensmelting met andere chromosomen.

V: Wat is de structuur van een telomeer?


A: Telomeren bestaan uit herhalende DNA-reeksen die "herhalend DNA" worden genoemd.

V: Waarom zijn telomeren belangrijk?


A: Telomeren beschermen de informatie in chromosomen tegen verlies tijdens de celdeling.

V: Wat gebeurt er als cellen zich delen zonder telomeren?


A: Als cellen zich delen zonder telomeren, verliezen ze de uiteinden van hun chromosomen en de informatie die ze bevatten.

V: Hoe worden telomeren opnieuw gemaakt?


A: Telomeren worden opnieuw gemaakt door een enzym dat telomerase reverse transcriptase heet.

V: Wie won in 2008 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor hun werk aan telomeren?


A: De Australische Elizabeth Blackburn en de Amerikanen Carol Greider en Jack Szostak wonnen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 2008 voor hun werk aan telomeren.

V: Hoe worden telomeren in de tekst beschreven?


A: Telomeren worden beschreven als wegwerpbare buffers die de uiteinden van chromosomen blokkeren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3