Chemische binding

Chemische bindingen zijn wat atomen met elkaar verbindt. Atomen die met elkaar verbonden zijn, blijven bij elkaar, tenzij de benodigde hoeveelheid energie wordt overgedragen aan de verbinding.

In het algemeen geldt dat een sterke chemische binding gepaard gaat met het delen of overdragen van elektronen tussen de deelnemende atomen. De atomen in moleculen, kristallen, metalen en diatomeeëngassen worden samengehouden door chemische bindingen.

Er zijn twee soorten bindingen; covalent en ionisch. Covalentebindingen ontstaan wanneer atomen elektronen delen. Ionische bindingen zijn de aantrekkingskracht tussen tegengestelde geladen ionen. Chemische bindingen zijn negatief geladen elektronen die protonen in elkaar trekken.

Omdat atomen en moleculen driedimensionaal zijn, is het moeilijk om één enkele methode te gebruiken om orbitalen en bindingen aan te duiden. In moleculaire formules worden de chemische bindingen tussen atomen op verschillende manieren aangegeven, afhankelijk van het type discussie.

Een veel voorkomende manier waarop chemici chemische bindingen beschrijven is door het aantal elektronen dat elk atoom op zich heeft. Elk atoom wordt getekend met het aantal elektronen als punten of lijnen om een maximum van acht te vormen. Als de elektronen een chemische binding vormen dan wordt er een lijn getrokken tussen de twee elektronen. Het aantal bindingen dat wordt ontwikkeld verhoogt het aantal lijnen.

Obligaties kunnen dubbele of drievoudige obligaties zijn


Lewis structuren die chemische bindingen tonen tussen koolstof C, waterstof H en zuurstof O
Lewis structuren die chemische bindingen tonen tussen koolstof C, waterstof H en zuurstof O

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3