Universeel priesterschap (leer)

In het christendom zijn verschillende groepen het oneens over wie priester kan zijn. Protestanten geloven dat elke gedoopte gelovige priester kan worden (hoewel de denominaties kunnen variëren afhankelijk van het geslacht), en dat iedereen direct met God kan praten. Ordinatie is niet noodzakelijkerwijs nodig om priester te worden, maar de ongewijde personen worden over het algemeen "Predikanten" genoemd en de term "Predikant" kan door elkaar gebruikt worden.

De rooms-katholieken geloven daarentegen dat alleen mannelijke gelovigen priester kunnen worden en dat zij een speciale opleiding moeten krijgen omdat zij tussen God en zijn volk bemiddelen. Paus Paulus VI gaf in 1964 een pauselijke stier uit met de naam Lumen Gentium: Daarin verklaarde hij het standpunt dat de rooms-katholieke kerk innam na het Tweede Vaticaans Concilie:

Christus de Heer, Hogepriester uit de mensen, heeft het nieuwe volk "een koninkrijk en priesters tot God de Vader" gemaakt. De gedoopten worden door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest gewijd (...) een heilig priesterschap, opdat zij door al die werken die van de christelijke mens zijn, geestelijke offers kunnen brengen en de kracht van Hem die hen uit de duisternis in zijn wonderbaarlijke licht heeft geroepen, kunnen verkondigen.

Geschiedenis

De eerste persoon die hierover sprak was Martin Luther. Luther gebruikte niet de exacte uitdrukking "priesterschap van alle gelovigen". Hij zegt dat er een algemeen priesterschap in het christendom bestaat in zijn 1520 aan de christelijke adel van de Duitse natie. In deze tekst verwerpt hij ook de middeleeuwse opvatting dat de christenen in het huidige leven in twee klassen moeten worden verdeeld: "geestelijk" en "seculier". Hij stelt de leer voor dat alle gedoopte christenen in de ogen van God "priesters" en "geestelijk" zijn:

Dat de paus of bisschop (...) zich anders kleedt dan leken, een hypocriet of een idolaat in olieverf geschilderde icoon mag maken, maar het maakt op geen enkele manier een christelijk of geestelijk mens. In feite zijn we allemaal gewijde priesters door het doopsel, zoals de heilige Petrus in 1 Petrus 2[:9] zegt: "U bent een koninklijk priesterschap en een priesterlijk koninkrijk," en Openbaring [5:10]: "Door uw bloed hebt u ons tot priesters en koningen gemaakt".

Twee maanden later schreef Luther in zijn Over de Babylonische Gevangenschap van de Kerk (1520):

Hoe kan het dan dat zij gedwongen worden toe te geven dat wij allen evenveel priesters zijn als wij gedoopt zijn, en dat wij op deze manier werkelijk zijn; terwijl zij alleen het ministerie (ministium Predigtamt) zijn toegewijd en door ons zijn toegestemd (nostro consensu)? Als ze dit erkennen zouden ze weten dat ze geen recht hebben om macht over ons uit te oefenen (ius imperii, in wat niet aan hen is toegewijd), behalve voor zover we het hen hebben toegekend, want zo staat er in 1 Petrus 2: "U bent een uitverkoren ras, een koninklijk priesterschap, een priesterlijk koninkrijk". Op deze manier zijn we allemaal priesters, evenveel van ons als christenen. Er zijn inderdaad priesters die we predikanten noemen. Ze zijn uitverkoren uit ons midden, en die doen alles in onze naam. Dat is een priesterschap dat niets anders is dan het ambt. Dus 1 Korintiërs 4:1: "Niemand moet ons als iets anders beschouwen dan dienaren van Christus en verdelers van de geheimen van God".

Het Bijbelwoord dat als de basis van dit geloof wordt beschouwd is de Eerste Brief van Petrus, 2:9:

Maar zo ben je niet, want je bent een uitverkorene. Jullie zijn koninklijke priesters, een heilige natie, Gods eigen bezit. Daardoor kun je anderen de goedheid van God laten zien, want Hij riep je uit de duisternis naar zijn wonderbaarlijke licht.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3