Onverdraagzaamheid

Een dweper is iemand die onverdraagzaam is tegenover meningen, levensstijlen of identiteiten die verschillen van de zijne of de hare. Meestal zijn de meningen van de persoon gebaseerd op vooroordelen.

De oorsprong van het woord bigot in het Engels gaat terug tot ten minste 1598, via het Frans. Het begon met de betekenis van "religieuze hypocriet", vooral een vrouw.

Het woord dweper wordt vaak gebruikt als pejoratieve term voor een persoon die hardnekkig vasthoudt aan negatieve vooroordelen, zelfs wanneer bewezen is dat die vooroordelen onjuist zijn.

Vormen van onverdraagzaamheid kunnen een verwante ideologie hebben.

Etymologie

De precieze oorsprong van het woord is onbekend, maar het kan afkomstig zijn van het Duitse bei en gott, of het Engelse by God. William Camden schreef dat de Normandiërs voor het eerst dwepers werden genoemd, toen hun hertog Rollo, die Gisla, dochter van koning Karel, ten huwelijk had ontvangen, en met haar de investituur van het hertogdom, weigerde de voet van de koning te kussen als teken van onderwerping, tenzij de koning hem voor dat doel zou voorhouden. Toen Rollo daartoe door de aanwezigen werd aangespoord, antwoordde hij haastig: "Nee, bij God", waarop de koning zich omdraaide en hem uitmaakte voor dweper; deze naam ging van hem over op zijn volk. Dit is echter waarschijnlijk fictie, aangezien Gisla onbekend is in Frankische bronnen.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3