Economische, sociale en culturele rechten

Economische, sociale en culturele rechten maken deel uit van de mensenrechten. In een belangrijk verdrag van de Verenigde Naties, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, zijn de landen van de Verenigde Naties overeengekomen dat elke persoon in de wereld deze rechten moet hebben. Enkele voorbeelden van deze rechten zijn:

  • Het recht op onderwijs (school)
  • Het recht om te werken, met een goed salaris, op een goede, veilige plaats om te werken
  • Het recht om te staken (wanneer werknemers staken, besluiten ze samen dat ze niet meer zullen werken totdat hun bazen de dingen op het werk beter maken - zoals hen genoeg loon geven om van te leven, of het werk veiliger maken)
  • Het recht op huisvesting
  • Het recht op sociale zekerheid
  • Het recht om gezond te zijn
  • Het recht op een adequate levensstandaard (wat betekent dat een persoon alles heeft wat hij nodig heeft om te overleven, inclusief water, voedsel, kleding, genoeg geld om te betalen voor wat hij nodig heeft, en een veilige plek om te leven).

Deze rechten stonden al vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Ze werden echter opnieuw opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten om ervoor te zorgen dat het geven van deze rechten aan mensen overal ter wereld de wet zou zijn.

Er is niet voor niets een apart convenant over economische, sociale en culturele rechten opgesteld. Deze rechten zijn niet opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Deze twee Convenanten werden apart gehouden omdat de burgerrechten sterk beschermd worden geacht dan de economische, sociale en culturele rechten. Er is een apart Convenant Economische, Sociale en Culturele Rechten opgesteld om duidelijk te maken hoe belangrijk deze rechten zijn.

Zoals de Verklaring van Wenen zegt, moeten alle mensenrechten gelijkelijk worden beschermd, omdat "alle mensenrechten universeel zijn en niet verdeeld kunnen worden".

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3