Handboek

Een compendium (meervoud: compendia) is een verzameling van informatie over een bepaald onderwerp. De hoeveelheid informatie is meestal kort maar gedetailleerd. Een compendium is vaak een samenvatting van een groter werk, in minder woorden. Het is meestal niet de bedoeling dat het van begin tot eind wordt gelezen. In plaats daarvan wordt een compendium gebruikt om feiten op te zoeken. Het wordt heel vaak een naslagwerk genoemd

Het woord compendium komt van het Latijnse woord "compenso". Het betekent "tezamen wegen of in evenwicht brengen". Op Internet zijn grote aantallen compendia te vinden in de vorm van databanken. Het doorzoeken van een databank maakt het heel gemakkelijk om feiten en informatie te vinden. Hierdoor ontstaat de vrees dat gedrukte compendia (in de vorm van boeken) op den duur zullen verdwijnen.

Voorbeelden

Een voorbeeld zou het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk kunnen zijn. Het is ingedeeld in 598 vragen en antwoorden die de leer van het katholieke geloof samenvatten.

De Bijbel is een ander voorbeeld van een compendium. Het is een groep van vele boeken die zijn samengevoegd tot het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Bartlett's Familiar Quotations is een compendium van wijze uitspraken van beroemde mensen.

Verwante pagina's

  • Compilatie
  • Abstract
  • Epitome
  • Tekst corpus

Vragen en antwoorden

V: Wat is een compendium?


A: Een compendium is een verzameling informatie over een bepaald onderwerp.

V: Wat is het doel van een compendium?


A: Het doel van een compendium is een groter werk samen te vatten in minder woorden en gedetailleerde informatie te geven over een bepaald onderwerp.

V: Is het de bedoeling dat een compendium van begin tot eind wordt gelezen?


A: Nee, een compendium is meestal niet bedoeld om van begin tot eind te lezen. Het wordt gebruikt om feiten op te zoeken.

V: Wat betekent het woord "compendium"?


A: Het woord "compendium" komt van het Latijnse woord "compenso" dat "samen wegen of afwegen" betekent.

V: Wat is een naslagwerk?


A: Een naslagwerk is een andere term voor een compendium.

V: Heeft het internet grote aantallen compendia?


A: Ja, het internet bevat grote aantallen compendia in de vorm van databanken.

V: Welke bezorgdheid veroorzaakt het internet over gedrukte compendia?


A: Het internet veroorzaakt de bezorgdheid dat gedrukte compendia, in de vorm van boeken, uiteindelijk zullen verdwijnen door het gemak waarmee databanken kunnen worden doorzocht.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3