Condor

Condor is de naam voor twee soorten gieren uit de Nieuwe Wereld. Elk is de enige soort in zijn genus. Het zijn de grootste vliegende landvogels van het westelijk halfrond. Het zijn:

  • De Andescondor (Vultur gryphus), die boven de Andes leeft.
  • De Californische Condor (Gymnogyps californianus), die nu alleen nog voorkomt in het westelijk kustgebergte van de Verenigde Staten en Mexico.

Condors behoren tot de familie Cathartidae, terwijl de 15 soorten gieren uit de Oude Wereld tot de familie Accipitridae behoren, waartoe ook valken, haviken en arenden behoren. De gieren uit de Nieuwe Wereld en de Oude Wereld zijn geëvolueerd uit verschillende voorouders.

Condors zijn aaseters. Ze voeden zich met aas (dode dieren). Hun opvallende kale koppen zijn een aanpassing aan hun voedingsmethode. Het helpt om ze schoon te houden als ze zich in een karkas voeden.

De Andescondor heeft een spanwijdte tussen 274 en 310 cm, en weegt ongeveer 11-15 kg. De Californische Condor is kleiner.

Een Californische condor (nog niet volgroeid)
Een Californische condor (nog niet volgroeid)

Fossiel record

Fossielen uit het Pleistoceen tijdperk zijn gevonden in verschillende delen van Noord-Amerika, waaronder New York en Florida. Californische condors of hun voorouders leefden ooit aan de westkust van Noord-Amerika en helemaal aan de oostkust. Een oude verwant van de condor, Argentavis magnificens uit Zuid-Amerika, was misschien wel de grootste vliegende vogel ooit met een spanwijdte van 7 meter (23 ft).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3