Devolutie

Bij deconcentratie is er sprake van een overdracht van bevoegdheden door de centrale overheid aan de lokale overheid. Het wordt soms Home Rule of decentralisatie genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de deconcentratie plaatsgevonden in Wales, Schotland en Noord-Ierland. Elk van deze drie landen heeft nu een gekozen wetgevende macht die een aantal wetten kan aannemen en een regering die deze wetten kan uitvoeren en nieuwe wetten kan voorstellen.

Deze lichamen heten

  • De Nationale Vergadering voor Wales, en de Welshe regering;
  • De Noord-Ierse Assemblee en de Noord-Ierse Uitvoerende Macht; en
  • Het Schotse parlement en de Schotse regering...

Engeland heeft op dit moment geen eigen parlement, maar er zijn vandaag de dag steeds meer verzoeken om een parlement.

Gedecentraliseerde assemblages zijn afhankelijk van het moederlichaam. De Britse regering zou van gedachten kunnen veranderen en de gedeconcentreerde vergaderingen kunnen afschaffen. Dit gebeurde in 1972 met de regering en het parlement van Noord-Ierland. Het werd opgericht in 1920, met het parlement van Zuid-Ierland.

Dit is anders dan in een federaal land. In een federaal land als Duitsland bestaan de staten, en hun bevoegdheden, vanwege de grondwet, niet vanwege het nationale parlement.

Gerelateerde pagina's

  • Beperkte overheid
  • Federale Republiek

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3