Geallieerde bezettingszones in Duitsland

Na de Tweede Wereldoorlog werd nazi-Duitsland ten westen van de Oder-Neisse-lijn in vier bezettingszones verdeeld. Dit was in september 1944 in Londen overeengekomen.

Zij werden bezet door de geallieerde mogendheden die Duitsland hadden verslagen (de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en door Frankrijk. Dit gebeurde voor administratieve doeleinden in de periode 1945-1949.

In de laatste weken van de gevechten in Europa waren de Amerikaanse strijdkrachten zelfs verder gegaan dan de eerder overeengekomen grenzen van de bezettingszone, soms met wel 200 mijl. Na ongeveer twee maanden bepaalde gebieden te hebben bezet die tot de Sovjetzone behoorden, trokken de Amerikaanse troepen zich in juli 1945 terug.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3