Eartham Pit

Boxgrove Quarry, ooit een grindgroeve, is nu een paleolithische archeologische site. Het is in Boxgrove in het Engelse graafschap West Sussex. Het is een site van speciaal wetenschappelijk belang.

Toen de opgravingen in 1983 begonnen, werden 500.000 jaar oude silexgereedschappen ontdekt. In die tijd was dit het oudste bewijs van de mens dat in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt. In 2005 werd in Pakefield 700.000 jaar oud silexgereedschap ontdekt en in 2010 werd in Happisburgh silexgereedschap ontdekt dat minstens 800.000 jaar oud was. Boxgrove blijft echter om vele redenen van groot belang. De gereedschappen werden in een grotendeels ongestoorde staat gevonden, in situ in hun prehistorische landschap. De werktuigen en bewijzen van het landschap werden enkele meters naar beneden begraven.

Er waren veel goed bewaarde dierlijke beenderen, veel vuursteenartefacten en hominide beenderen die tot de oudste in Europa behoren. Verschillende van de dierlijke botten zijn de oudst gevonden exemplaren van hun soort, zoals het vleugelbot van de Grote Auk dat in 1989 op de site werd gevonden. De combinatie van botten, stenen artefacten en de geologie van het landschap geeft een zeer compleet beeld van de kustvlakte zoals die een half miljoen jaar geleden bestond.

Delen van het terreincomplex zijn tussen 1983 en 1996 opgegraven door een team onder leiding van Mark Roberts van het Institute of Archaeology, University College London. De site ligt in een gebied met een begraven krijtrots die uitkijkt op een vlak strand (met een waterpoel) dat zich ongeveer een halve mijl (1 km) ten zuiden van de zee uitstrekt.Een dienblad van hoge kwaliteit handassenZoom
Een dienblad van hoge kwaliteit handassen

Een bakje vuurstenen van het type chip-and-flakeZoom
Een bakje vuurstenen van het type chip-and-flake

Een van de grotere had-assenZoom
Een van de grotere had-assen

Boxgrove Man

In 1994 hebben archeologen bij de steengroeve van Boxgrove een lager homin tibia bot opgegraven. Dit deel van het been is gedateerd tussen 478.000 en 524.000 jaar oud. Er zijn ook verschillende tanden gevonden. Deze resten werden toegewezen aan de Homo heidelbergensis, een vroege proto-menselijke soort die Frankrijk en Groot-Brittannië bezette. Beide werden destijds met elkaar verbonden door een landbrug.Vragen en antwoorden

V: Wat is Boxgrove Quarry?
A: Boxgrove Quarry is een paleolithische archeologische vindplaats in het Engelse graafschap West Sussex. Het was ooit een grindgroeve, maar is sindsdien aangewezen als gebied van bijzonder wetenschappelijk belang.

V: Wanneer werden in Boxgrove vuurstenen werktuigen ontdekt?
A: Bij het begin van de opgravingen in Boxgrove in 1983 werden vuurstenen werktuigen van 500.000 jaar oud ontdekt.

V: Hoe verhoudt het in Boxgrove gevonden bewijsmateriaal zich tot andere vindplaatsen?
A: De vuurstenen werktuigen die in Pakefield en Happisburgh zijn gevonden, zijn ouder dan die in Boxgrove. Pakefield heeft 700.000 jaar oude werktuigen en Happisburgh heeft 800.000 jaar oude werktuigen. Boxgrove blijft echter een belangrijke vindplaats vanwege de grotendeels ongestoorde staat en de combinatie van botten, stenen artefacten en geologie die een zeer compleet beeld geeft van de kustvlakte van een half miljoen jaar geleden.

V: Wie leidde de opgravingen in Boxgrove tussen 1983-1996?
A: De opgravingen tussen 1983-1996 werden geleid door Mark Roberts van het Institute of Archaeology, University College London.

V: Hoe zag het landschap er ongeveer een half miljoen jaar geleden uit in de buurt van waar Boxgrove ligt?
A: Het landschap in de buurt van Boxgrove bestond uit een begraven krijtrots die uitkeek over een vlak strand dat zich ongeveer een halve mijl ten zuiden van de zee uitstrekte en een waterpoel bevatte.

V: Wat voor dierlijke botten zijn er op deze plek ontdekt?
A: Op deze vindplaats zijn verschillende goed geconserveerde dierenbotten ontdekt, waaronder enkele van de oudste die in Europa zijn gevonden, zoals het vleugelbot van de Grote Alk dat in 1989 werd gevonden.

V: Waarom is het belangrijk om vindplaatsen als deze te bestuderen?
A: Vindplaatsen zoals deze zijn belangrijk omdat ze een waardevol inzicht geven in ons verleden door ons inzicht te geven in hoe het leven er honderden of duizenden jaren geleden uitzag door middel van bewijsmateriaal zoals dierlijke botten en stenen artefacten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3