Fecundity

Fecundity, afkomstig van het woord fecund, betekent over het algemeen het vermogen om zich voort te planten.

In de biologie en demografie is de vruchtbaarheid het vermogen om een organisme of een populatie te reproduceren, gemeten aan de hand van het aantal gameten (eieren), het aantal zaadjes of de aseksuele propagulen. De vruchtbaarheid staat zowel onder genetische als onder milieucontrole en is de belangrijkste maatstaf voor biologische fitheid. Fecundatie is een andere term voor bevruchting.

De vruchtbaarheid kan toenemen of afnemen in een populatie, afhankelijk van de huidige omstandigheden en bepaalde regulerende factoren. Bijvoorbeeld, in tijden van ontberingen voor een bevolking zoals een gebrek aan voedsel, kan de vruchtbaarheid van jongeren en uiteindelijk van volwassenen afnemen.

In de wetenschapsfilosofie verwijst 'fertiliteit' naar het vermogen van een wetenschappelijke theorie om nieuwe lijnen van theoretisch onderzoek te openen. De oorspronkelijke betekenis wordt hier naar analogie uitgebreid.

Gerelateerde pagina'sAlegsaOnline.com - 2020 - License CC3