Veld (natuurkunde)

In de natuurkunde betekent een veld dat aan elk punt in de ruimte (of ruimtetijd in het algemeen) een fysische grootheid wordt toegekend. Een veld wordt gezien als zich uitstrekkend over een groot gebied van de ruimte, zodat het alles beïnvloedt. De sterkte van een veld varieert gewoonlijk over een gebied. Michael Faraday was de eerste die de term "veld" muntte, in 1849.

Voor sommige velden is er een getal voor elk punt in de ruimte. Zij worden scalaire velden genoemd. Voor meer ingewikkelde velden is er meer dan één getal voor elk punt in de ruimte. Zij worden vectorvelden of tensorvelden genoemd. Zo kan men bijvoorbeeld een gravitatieveld modelleren door een vectorveld waarin een vector de versnelling aangeeft die een massa in elk punt van de ruimte zou ondervinden. Andere voorbeelden zijn temperatuurvelden of luchtdrukvelden, die vaak op weerberichten worden geïllustreerd met isothermen en isobaren door de punten van gelijke temperatuur respectievelijk druk met elkaar te verbinden.

De grootte van een elektrisch veld rond twee gelijk geladen (afstotende) deeltjes. Heldere gebieden hebben een grotere magnitude. De richting van het veld is niet zichtbaar.
De grootte van een elektrisch veld rond twee gelijk geladen (afstotende) deeltjes. Heldere gebieden hebben een grotere magnitude. De richting van het veld is niet zichtbaar.

Tegengesteld geladen (aantrekkende) deeltjes
Tegengesteld geladen (aantrekkende) deeltjes

Soorten velden

Klassieke velden

  • Newtoniaanse gravitatie: beschrijft de gravitatiekracht als een wederzijdse wisselwerking tussen twee massa's.
  • Elektromagnetisme: elektrische en magnetische velden zijn niet alleen krachtvelden die de beweging van deeltjes dicteren, maar hebben ook een onafhankelijke fysische werkelijkheid omdat zij energie dragen.
  • Gravitatie in algemene relativiteit: dit is Einsteins theorie van de zwaartekracht.
  • Golven als velden

Kwantum velden

Men gelooft nu dat de kwantummechanica aan alle natuurkundige verschijnselen ten grondslag moet liggen.

Veld theorie

Een veldentheorie is een fysische theorie die beschrijft hoe een of meer fysische velden op materie inwerken.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3