Fire-stick farming

Fire-stick farming zijn woorden die in 1969 door de Australische archeoloog Rhys Jones werden gebruikt. Ze beschrijven de manier waarop de inheemse Australiërs regelmatig vuur gebruikten om het land in brand te steken. Dit hielp bij de jacht door de dieren naar bepaalde gebieden te drijven, en zorgde er ook voor dat er nieuw gras groeide dat meer dieren aantrok. Gedurende vele jaren veranderde dit de soorten planten en dieren die in een gebied leefden.

Door de teelt van vuurstokken was het struikgewas veranderd in grasland, waardoor het aantal grasetende dieren, zoals de kangoeroe, toenam. Wetenschappers zeggen dat de veranderingen als gevolg van de fire-stick farming de oorzaak waren van het uitsterven van de Australische megafauna.

In de bossen maakte de vuurstokcultuur open plekken vrij en liet meer planten op grondniveau groeien. Hierdoor nam het aantal dieren toe dat zich met deze planten kon voeden, zoals de herbivore buideldieren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3