Gallië

Gallië (Latijn: Gallia) was de naam die in de oudheid werd gegeven aan het gebied in West-Europa dat Noord-Italië, Frankrijk, België, West-Zwitserland en de delen van Nederland en Duitsland op de westelijke oever van de Rijn omvatte. In de regio leefden veel Keltische stammen die door de Romeinen eenvoudigweg "Galliërs" werden genoemd.

In het Engels kan het woord Galliër (Frans: Gaulois) ook een Keltische inwoner van die streek betekenen, hoewel de uitdrukking ook kan worden gebruikt voor alle oude sprekers van de Gallische taal. Op die manier worden "Galliër" en "Kelt" soms in dezelfde betekenis gebruikt.

Galliërs onder Brennus vielen Rome aan met de Slag bij de Allia (390 v. Chr.).

Kaart van Gallië circa 58 voor Christus
Kaart van Gallië circa 58 voor Christus


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3