Waaierhoen

Het grote sneeuwhoen (Centrocercus urophasianus) is het grootste korhoen in Noord-Amerika. Hij leeft in de westelijke helft van de Verenigde Staten en in de provincies Alberta en Saskatchewan. Ze zijn groter dan een fazant maar kleiner dan een wilde kalkoen.

Zij behoren tot de familie Phasianidae. Het Gunnison-saliehoen (Centrocercus minimus) is de andere soort in dit geslacht.

Populaties

Ooit telden ze in de miljoenen. Door het verlies van de sagebrush habitat zijn er nu tussen de 200.000 en 500.000 vogels in het westen van de VS. Er wordt nu overwogen ze op te nemen in de lijst van bedreigde diersoorten van de Endangered Species Act (ESA). In Canada is hun leefgebied naar schatting met 90% verminderd. Ze zijn volledig verdwenen uit British Columbia. Men schat dat de populatie in Canada tussen 1988 en 2006 met 88% is afgenomen.

Courtship

In de lente, tijdens het broedseizoen, verzamelen de mannetjes zich om hun balts te tonen. Ze doen dit op gebieden die "leks" genoemd worden. Als de mannetjes dansen maken ze een ploppend geluid. Dit doen ze door hun twee gele keelzakken op te blazen en weer leeg te laten lopen. Ze tonen hun puntige staartveren terwijl ze paraderen. Er kunnen wel een dozijn mannetjes tegelijk dansen. Soms vechten twee mannetjes met hun vleugels. De hennen kijken enkele dagen voor ze een partner kiezen. Ze maken hun nesten in de sagebrush. De mannetjes helpen niet bij het nestelen of bij het grootbrengen van de kuikens.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3